minulý čas sloves

22. prosince 2008 v 12:52 | yefftom |  ~TÜRKÇE~
Minulý čas sloves se tvoří jednoduše pomocí přípon minulého času slovesa být - používají se stejné přípony, jen je připojujeme ke slovesům. Tyto přípony (dim, din, di, dik, diniz, diler) se po f, p, ş, ç, k, h, s, t mění na tim, tin, ti, tik, tiniz, tiler. Vyčasuju několik sloves v minulém čase:
(1) içmek (kouřit):
içtim, içtin, içti, içtik, içtiniz, içtiler
(2) kullanmak (používat):
kullandım, kullandın, kullandı, kullandık, kullandınız, kullandılar (kullanlardı)
(3) öpmek (políbit):
öptüm, öptün, öptü, öptük, öptünüz, öptüler / öplerdi
(4) oturmak (sednout si):
oturdum, oturdun, oturdu, oturduk, oturdunuz, oturdular / oturlardı
Další příklady ve větách:
Políbil jsem tě. Seni öptüm.
Použil jsi cigaretu. Sigara kullandın.
Přestal. Bıraktı.
Mluvili jsme švédsky. Isveççe konuştuk.
Podívali jste se. Baktınız.
Podívali se na (nějaký) film. Film seyrettiler. / Film seyretlerdi.
Zápor
Tvoří se klasicky pomocí "me":
gel-me-dim > gelmedim (nepřišel jsem)
seyret-me-din > seyretmedin (nedíval jsi se)
Otázka
Otázka se dělá (klasicky) pomocí "mi":
Geldim mi? Přišel jsem?
Seyrettin mi? Díval jsi se?
Bıraktı ? Přestal?
atp.
Záporná otázka
Použije se zápor "me" a tázací "mi":
Gelmedim mi? Přišel jsem?
Öpmetin mi? Nepolíbil jsi? 

Kam dál

Reklama