Leden 2007

Bohumil Hrabal

30. ledna 2007 v 18:34 | jefftom
Bohumil Hrabal byl český spisovatel, který je dosud velice oblíbený a jeho díla jsou přeložena do všech světových jazyků. Narodil se 28.3.1914 v Brně, vystudoval práva, ale jelikož vzhledem k tamnímu režimu nemohl jako právník pracovat, věnoval se nejrůznějším manuálním pracem (skladovníkem v pivovaru, pojišťovacím agentem, dělníkem na železnici, aj.)
Jeho díla byla inspirována tím, co sám prožil. Některé jeho knihy byly zakázány a povoleny až po opadu režimu. Spousta jeho děl byla zfilmována, zejména Jiřím Menzelem (Obsluhoval jsem anglického krále, Postřižiny, Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti), dále také Jurajem Herzem (Sběrné surovosti), Dušanem Kleinem (Andělské oči), atd.
Ve svém mládí hodně sportoval, takže psychicky nezvládal pozdější stárnutí svého těla. Ke konci svého života pobýval velmi často po nemocnicích. Zemřel pádem z okna ze svého nemocničního pokoje, údajně při krmení holubů, dosud však jeho smrt nemá jasné vysvětlení.
za mlada....
ke stáří ...
Ke svému stáří také často chodíval do hospody a trávil tam spoustu času, mnohdy tam za ním chodili i jeho obdivovatelé.

krmení

30. ledna 2007 v 17:57 | jefftom |  chov užovky červené
.Krmení je velmi důležitá kapitola v chovu Elaphe guttata spp. Obecně je známo, že se tito hadi živí hlodavci, ale mohou se živit i menšími ptáky.
KRMENÍ MLÁĎAT
Mláďata, se živí holemi (nikoliv těmi slepeckými!). Jestli nevíte co je hole, tak se právě dozvídáte nové slovo do vašeho slovníku, které budete používat často. Hole je totiž mládě myši, které ještě nemá otevřené oči a je nanejvýš mírně ochlupenou holou růžovou pokožku (odtud hole). Nově vylíhlá mláďátka užovky červené pozřou pouze ta nejmenší holata, tedy jednodenní. Postupně jka mládě roste může jíst dvoudenní, pěti denní... S vašimi zkušenosti budete postupně i získávat cit pro velikost holat pro vašeho hadíka. Jako mě i tobě se může stát, že až půjdeš poprvé do obchodu koupit hole, koupíš příliš velké. A věř tomu nebo ne, ale je velký rozdíl mezi jednodenním a pěti denním! Krmíme malými holaty jednou týdně. Pokud se vám náhoudou stane, že koupíte poněkud větší hole než je obvyklé, ale vaše hádě ho i přesto pozře, doporučuji počkat s dalším holetem o pár dní déle. Pamatujte na to, že je lepší hadovi dávat méně potravy než více (to však neznamená, že svého hada budete podviživovat!!). Klidně se poraďte o krmení hada přímo v obchodě, jestli narazíte na někoho, kdo do toho obchodu skutečně patří, tak vám poradí a možná ještě lépe než já
Toto už je větší holátko, možná týdenní.
Nekrmte při náznacích svlékání pokožky do doby, než se had svlékne, viz. svlékání pokožky.
KRMENÍ DOPSĚLÝCH
Jakmile uvážíte, nebo vám někdo poradí, že had už je natolik velký, aby zvládnul pojídat myši, je nejvyšší čas přejít ke klasické potravě. Každopádně při prvním krmení myší, kupte nějakou menší (ale zase ne hole), nejlépe tak zvanou myš skákavku, což je první stádium, kdy se z holete stává myš. Což je tedy nejmenší myš, kterou můžete koupit, ale už má znaky myši (srst, ocas, zuby, otevřené oči, vyvinuté tlapy, ...). Je to ideální živočich por zahajovací kůru krmení myšmi. U první takové akce byste měli být, abyste případně zabránili hadovu zranění apod., i když to by se stát nemělo, neboť had by měl mít lov myší v genech. Pokud vše proběhne bez potíží a had myš pozře, na další myš počkejte dva týdny. Po těchto dvou týdnech bych ještě doporučoval krmit skákavkou a pokud se neobjeví ani po druhé skákavce žádné potíže, můžete pomalu dle potřeb hada podávat větší a větší myši. Krmte maximálně jednou myší za dva týdny.
Typická
laboratorní myš (nejvhodnější krmivo), může být i zcela černá.
Nekrmte při náznacích svlékání pokožky do doby, než se had svlékne, viz. svlékání pokožky.
VITAMINOVÉ PŘÍPRAVKY AJ.
Na trhu je spousta vitaminových přípravků a jiných spestření stravy pro hady, které se nanášejí buď v podobě prášku popř. tekutin přímo na tělo potravy (např. se vtírají do srsti myši než je podávána hadovi) nebo se rozpouštějí ve vodě, kterou had pije. V každém případě kupujte pouze přípravky ve specializovaných obchodech (!) a poraďte se o jejich použití s prodávajícím nebo odborníkem, popř. veterinářem. Pročtěte si podrobně příbalový leták, abyste hadovi neublížili. I když myši "obsahují" vše potřebné pro zdravý vývoj hada, je doporučováno tyto přípravky používat..
Příklad vitamínového přípravku.
VODA
Vodu musí mít had k dispozici neustále a musí být vždy čerstvá. Vodu měníme každý den nebo ihned po té, co had zakálí nebo jinak znehodnotí vodu v nádobě. Znehodnotit ji může nejen zakálením, ale také do ní mlže vsypat hlínu, piliny, ... Já dávám obvykle převařenou vystydlou vodu z kohoutku, ale nevím jestli to má nějaký valný účinek.
Poznámky:
Překrmování hadovi zkracuje život!
Užovka červená dokáže vydržet bez potravy i tři měsíce a bez vody rovněž, rozhodně je však lepš ji do těchto stavů neuvádět (vyjma zimování, viz. zimování).

malý slovníček pojmů

30. ledna 2007 v 17:23 | jefftom |  přijímačky z češtiny
časování = časovat se dají pouze slovesa, časování znamená, že se mění koncovky slovesa podle časů a osob
podmět je větě ten, kdo koná (a nebo s kým je konána) nějaká činnost, např. táta volá, dopis je napsán apod. Může být vyjádřený (táta volá), nevyjádřený (... a křičí - zde podmět poznáme buď z minulé věty nebo z věty na které je tato závislá) a všeobecný (Na náměstí prodávají ovoce. Dávali to v rozhlase.)
podřadné souvětí obsahuje pouze jednu větu hlavní a libovolný počet vět vedlejších
přísudek ptáme se na něj: co dělá podmět? může být slovesný (táta volá), jmenný se sponou nebo jmenný beze spony.
přívlastek shodný závisí na podstatném jméně a shoduje se s ním v pádě, čísle a rodě, může být vyjádřen přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou.
rozvíjející větné členy = patří sem přívlastek, přístavek, předmět, doplněk a příslovečné určení, RVČ mohou být holé, rozvité nebo několikanásobné
skloňování = skloňovat můžeme jména, zájmena, a číslovky, skloňování znamená, že se slova mění podle pádů
souvětí je větný celek skládající se ze dvou a více vět
souřadné souvětí obsahuje nejméně dvě věty hlavní a libovolný počet vět vedlejších
věta řídící = věta, ne které závisí věta závislá
věta závislá = věta, která závisí na větě řídící
základní větné členy = podmět s přísudkem

slovesný vid

30. ledna 2007 v 17:11 | jefftom |  přijímačky z češtiny
U sloves se určuje mnoho kategoríí, jedna z nich je slovesný vid. Určit tuto kategorii není až tak těžké, neboť ti stačí abys znal pár pouček a nemusíš se učit nazpaměť žádné vzory apod.
Vid se dělí na dokonavý a nedokonavý.
DOKONAVÝ vid má následující vlastnosti:
Nedokáže utvořit přítomnost, to znamená, že se přítomný čas vyjadřuje budoucím:
udělám, ponese, založíme (lze říct jak teď založíme tak i zítra založíme)
V minulosti vypovídá tak, že daný děj skončil (proto dokonavý):
udělal jsem, ponesl, založili jsme
NEDOKONAVÝ vid má tyto vlastnosti:
Dokáže utvořit přítomnost:
říká, mluvím, klečíš (tyto tvary nelze pro budoucnost použít)
V minulosti vypovídá tak, že dané jevy neskončili, proto nedokonavý:
říkal, mluvil jsem, klečel jsi
Pozor však musíš dávat na vidové dvojice, což jsou slovesa, která mají oba vidy:
dělat - udělat, snést - snášet, položit - pokládat, doporučit - doporučovat aj.
V čem je to zákeřné??
klasický příklad chyby:
snést - snáší (lze utvořit přítomnost) tudíž nedokonavý (CHYBA!!)
správně:
snést - snese (nelze utvořit přítomnost) tudíž dokonavý (SPRÁVNĚ)
Musíš dávat pozor na to, aby jsi nezaměňoval právě ta slovesa, která k sobě patří. Takže nemůžeš říct snést - snáší, neboť snáší je sloveso snášet a ne snést, nemůžeš napsat odejít - odchází, neboť odchází je od slovesa odcházet a ne odejít...
Tohle si prostě musíš uvědomovat (!!)

klasická rada, ale důležitá

30. ledna 2007 v 16:56 | jefftom |  přijímačky z češtiny
No, asi nejsem první od koho to slyšíš nebo můžeš slyšet, ale stejně:
Rozvhrni si učení tak, aby se nestalo že se začneš učit poslední dva týdny před přijímačkama nebo že se začneš učit už v září a všechno zase úspěšně zapomeneš!
Taky si opakuj co ses už naučil!
No, dost rad... jestli deš na střední tak předpokládám že v tobě něco je a dokážeš trochu přemýšlet o tom co máš nebo nemáš dělat :)

quieres transladarte?

30. ledna 2007 v 16:53 | jefftom
A mucha gente le no conviene su casa o apartamento y querría transladarse. Alguien no tiene bastante lugar en su apartamento o le no parecen sus vecinos. Pero mucha gente no puede cambiar su apartamento porqué no tiene tanto dinero. A mí me conviene nuestro apartamento sólo un poco, pero no tenemos dinero ni fuerza para hacer ésto. Contesta a mi pregunta por favor, qué pienses tú!

gerundio ve španělštině (přítomné)

30. ledna 2007 v 16:23 | jefftom |  ~ESPAÑOL~
GERUNDIO
Na rozdíl od našeho jazyka se ve španělštině používá tohoto tvaru velice často. Je gerundio přítomné, minulé nebo složené. Přítomné se tvoří z infinitivu koncovkami:
- ar ... +ando - zafando (rozvazuje, -íc, -íce)
- er ... +iendo - tejiendo (pletě, -íc, -íce)
- ir ... +iendo - presumiendo (domýšleje, -íc, -íce)
Jsou samozřejmě i nepravidelná gerundia, např.: poder - pudiendo, ir - yendo, sentir - sintiendo, ...
Nesamostatná zájmena se připojují za gerundio: cayéndose, sabiéndolo, diciéndoselo.
Ve španělštině lze použít (na rozdíl od češtiny) gerundia i při různých podmětech. Překládá se přechodníkem nebo větou uvozenou spojkami jako a, když, tímže, přičemž, jelikož, protože, ježto, ...
Příklady:
Haciéndose brava me levanta la voz.
Claro que sí, dijo sonriendo.
Siempre habla gritando.
Také se gerundia používá se slovesy ir, andar, seguir, continuar, címž se vyjadřuje postupnost děje:
Ese hombre fue robando obras...
Ella se va peinando.
El maestro sigue explicando.
Continuaron leyendo.
Él andaba molestando a todo el mundo.
A v neposlední řadě se používá v průbhovém čase (viz průběhový čas).

průběhový čas

30. ledna 2007 v 16:08 | jefftom |  ~ESPAÑOL~
Průběhový čaj je hojně používaný. Vyjadřuje děje, které právě v daný okamžik probíhají (probíhaly, ...) Tvoří se vazbou slovesa estar s gerundiem daného (významového) slovesa, např. estaba saliendo (viz. gerundio ve španělštině).
Při vyjadřování děje, který probíhá v přítomnosti právě teď, v tento moment, okamžik, má estar tvary přítomného prostého času (první sloupec).
Při dějech, které se konaly v jednu chvíli v minulosti (včera v pět hodin, předevčírem ráno, atd.) má estar tvary minulého dokonavého času (druhý sloupec).
Při dějech, které se děly po nějakou dobu v minulosti (včera celé odpoledne, celý minulý týden, atd.) je estar ve tvarech souminulého času (třetí sloupec).
Dá se ho však užít i v jiných časech, například budoucím apod.
.........přítomné tvary.................minulé dokonavé tvary............souminulé tvary
1. os. estoy saliendo...........estuve robando...................estaba gritando
2. os. estás haciendo..........estuviste diciendo..............estabas mirando
3. os. está esperando.........estuvo bańando...................estaba yendo
4. os. estamos viendo........estuvimos acostumbrando...estábamos callando
5. os. estáis oliendo...........estuvisteis cometiendo.......estabais andando
6. os. están presumiendo....estuvieron valorando.........estaban tejiendo
(Viz článek gerundio ve španělštině v rubrice španělština - espańol)

cvičení 10 (slovíčka)

30. ledna 2007 v 15:47 | jefftom |  soluciones
este (nenaznačuje budoucnoust)
el gancho (není hudební nástroj)
el robo (není část lidského těla)
exagerado (není zdvořilým slovem)
el bolso (není oblečení)
pregunta (ostatní se týkají opaku)
durmiendo (není příčestí ale gerundio)
cubierto (není gerundiem ale příčestím)
exagerado (není nemoc apod.)
la playa (netýká se hor)

slovíčka (cv. 10)

30. ledna 2007 v 15:43 | jefftom |  ejercicios
Z každé řady vyškrtni nehodící se slovo:
vzor: tampoco - jamás - nadie - siempre ... siempre
posterior - próximo - mańana - este
la castańuela - el gancho - la flauta - la guitarra
el robo - el cabello - la cintura - el ojo
distinguido - apreciado - querido - exagerado
el albornoz - el bolso - la camisa - el zapato
pregunta - respuestas - contestando - contestar
abierto - durmiendo - roto - vuelto
repitiendo - viviendo - sintiendo - cubierto
insolación - exagerado - dolor - cansado
la playa - la cumbre - la montańa - la sierra

předpřítomný čas (have/has... -ed)

25. ledna 2007 v 16:49 | jefftom |  ~ENGLISH~
Předpřítomný, jak název napovídá, je čas, který označuje děje které se týkají minulosti současně s přítomností. Jde, jinak řečeno, o děje, které svou >minulostí< zasahují do >přítomnosti<. Jde o děje, které buď teprve končí svůj děj (právě přestal ...), nebo o děje jejichž minulost ovlivňuje přítomnost (byl nemocen - dosud není zcela v pořádku).
V grafu bych předpřítomný čas ozančil následovně:
.......................................______§........................................
(_ oblast děje tohoto času, § přítomnost)
Tvoří se pomocí slovesa have a příčestí na -ed. Kompletní ukázka:
.........to work................................to dance
1. os. I have worked....................I have danced
2. os. you have worked................you have danced
3. os. he has worked....................he has danced
4. os. we have worked.................we have danced
5. os. you have worked................you have danced
6. os. they have worked...............they have danced
Samozřejmě existují nepravidelná slovesa, která pro předpřítomný čas používají příčešstí, jež se této ukázce vymyká (např. do - done, go - gone aj.)
Zápor: I have not worked (I haven't worked)
Otázka: have you worked? has he worked?
Používá se:
(1) Když mluvíte o tom, co jste dosud dělali (a třeba ještě děláte) tento rok, tento měsíc, tento týden, toto ráno, tuto hodinu, dnes...
I have lost my keys this morning. Dnes ráno jsem zratil klíče. (a stále ještě je ráno!)
(2) hojně se používá se slovy since, just, now...
She´s been taking those lessons since last Monday.
I´ve just seen a fat man.
Have you heard it right now?

cvičení 9 (minulý dokonavý, souminulý nebo předpřítomný čas?)

25. ledna 2007 v 15:54 | jefftom |  soluciones
Zde uvádím řešení ke cvičení 9, ke každé větě přikládám ještě vysvětlení, proč jsem užil daného času.
El sábado pasado nos quedamos en Praga.
(Jde o minulý dokonavý čas, neboť tento děj se >stal< minulou sobotu.)
Todo este día le hemos pasado en la sierra.
(Mluví se o dni, který teprve končí.)
No, todavía no los habéis comprado.
(Doba, po kterou to dosud nekoupily stále trvá.)
Solías enviarnos postales de todas ciudades.
(Souminulý čas, neboť jde o děj, který se opakoval, v tomto případě byl samozřejmostí, nestal se v jeden okamžik, ale >děl se< v minulosti.)
Juan siempre rellenaba todo así que estuvo en orden.
(V prvním okamžiku opět souminulý čas, který je zde zvýrazněn slůvkem "siempre - vždy", u druhého příkladu je použitý minulý dokonavý, neboť to vždy v ten daný okamžik -bylo- v pořádku. Vždy >vyplňoval< tak, že to >bylo< v pořádku.)
En su juventud alquilaba habitaciones y se ganaba así la vida.
(Jednoznačný případ souminulého času, jde o děj opakovací, pravidelný.)
Han visto la estrella en el cielo?
(Zde jsem použil čas předpřítomný, neboť se tazatel táže na nějakou hvězdu, která se právě mihla oblohou, ale můžete také použít minulý dokonavý, neboť se mohou bavit o hvězdě z pondělka apod., pak by věta začínala: "Vieron...?". Ale souminulý čas se zde vylučuje.)
El cuarto de bańo, que vi anoche, me causó buena impresión.
(Jasná ukázka minulého dokonavého, jde o pokoj, který >viděl< včera.)
Pochopení použití časů, je jedna z nějtěžších věcí na španělštině, jestli máš nějaké otázky, klidně se zeptej.

minulý dokonavý, souminulý nebo předpřítomný čas? cv. 9

25. ledna 2007 v 15:40 | jefftom |  ejercicios
Španělština má, jak známo, mnoho časů. Pro pochopení kdy se který používá je vhodné srovnání s jinými časy, zde nabízím takový typ srovnávacího cvičení těchto tří časů, v řešení uvádím také vysvtělení proč jsem použil kterého daného času.
Vzor: Ayer no (dormir - él). - durmió
El sábado pasado nos (quedar) en Praga.
Todo este dís le (pasar) en la sierra.
No, todavía no los (comprar - vosotras).
(Soler - tú) enviarnos postales de todas ciudades.
Juan siempre (rellenar) todo así que (estar) en orden.
En su juventud (alquilar - ella) habitaciones y se (ganar) así la vida.
(Ver - ustedes) la estrella en el cielo?
El cuarto de bańo, que (ver) anoche, me (causar) buena impresión.

cvičení 8 (překlady)

25. ledna 2007 v 15:32 | jefftom |  soluciones
Conoces mucho.
No tiene mucho tiempo.
Vino mucha gente.
Tenía pocos amigos.
Trabajan demasiado.
Estudia bastante.
No es un mal padre.
Era una gran mujer.
No vino nadie.
No veo nada.
Tú nunca llegaste a tiempo.
Yo tampoco estudié el ruso.
Nějaké otázky, poznámky, dotazy, připomínky, nejasnosti, ...?

překladové cvičení, cv. 8

25. ledna 2007 v 15:23 | jefftom |  ejercicios
Zde jsou velice jednoduché věty zaměřené na jisté výrazy ve španělštině. Řešení jako vždy v patřičbé rubrice, toto je cvičení číslo osm.
vzor: kde jsi? - dónde estás?
Znáš hodně.
Nemá mnoho času.
Přišlo mnoho lidí.
Míval jsem málo přátel.
Pracujete (ustedes) příliš.
Studuje dost.
Není špatný otec.
Byla to velká žena.
Nepřišel nikdo.
Nevidím nic.
Ty jsi nikdy nepřišel včas.
Já jsem také nestudoval ruštinu.

cvičení 7 (para/por)

25. ledna 2007 v 15:06 | jefftom |  soluciones
por
para
por
para
por
por
por

předložky para a por, cv. 7

25. ledna 2007 v 15:05 | jefftom |  ejercicios
Zde si můžeš vyzkoušet určování předložek para a por ve větách. Řešení víš kde...
vzor: Juan se ha preguntado ... ella. - por
... cierto, cuál es el nombre de teléfono ... llamaros?
Ahora hemos traído una carta ... tí.
Sí, alguien preguntó ... mí, pero no sé quién era.
Vamos al supermercado ... comprar cosas que necesitamos.
... eso tengo que preguntar.
... ahora no puedes hacer nada.
Muchas gracias ... los regalos que me enviaron.

cvičení 9 (množení)

24. ledna 2007 v 16:40 | jefftom |  solutions
cars
women
soups
teeth
glasses
planes
thiefs
lenses
geese
classes
Dotazy??

množná čísla, cv. 9

24. ledna 2007 v 16:38 | jefftom |  exercises
Z následujících slov vytvoř množné číslo, řešení myslim že nemusim řikat kde je.
vzor: supper - suppers
car
woman
soup
tooth
glass
plane
lens
thief
goose
class

cvičení 8 (-ing)

24. ledna 2007 v 16:35 | jefftom |  solutions
running
skiing
dancing
moving
learning
sitting
getting up
having
writing
winnig
caughting
smiling
using
playing
looking
bothering
doing
setting
Dotazy??