Únor 2007

Viva la España!

25. února 2007 v 14:02 | jefftom
¡VIVA ESPAÑA!
ESTA ES LA BANDERA DE ESPAÑA, A MÍ ME GUSTA MUCHO. SIEMPRE CAUSA UNA IMPRESIÓN DEL CLIMA CALIENTE, ¿NO TE PARECE? AMARILLA COMO EL DESIERTO Y ROJO COMO EL FUEGO. LA BANDERA CHECA ME CAUSA UNA IMPRESIÓN FRÍA, ESO NO ME PARECE. PUES ME GUSTA LO MÁS LA BANDERA ESPAÑOLA Y TAMBIÉN LA LENGUA ESPAÑOLA.
ESPAÑA SE EXTIENDE CASI POR TODA LA PENÍNSULA PIRENAICA. SUS VECINOS SON PORTUGAL EN EL OESTE Y LA FRANCIA EN EL NORTE.
LA CAPITAL DE ESTE PAÍS ES "MADRID". ESPAÑA TIENE TAMBIÉN OTRAS CONOCIDAS CIUDADES, POR EJEMPLO "BARCELONA", "SEVILLA", "MÁLAGA" ETC.
EN ESPAÑA HAY EL CLIMA MUY CALOR. Y PORQUE ESTA BONITA PAÍS TIENE MUCHAS PLAYAS, LOS TURISTAS VIENEN MUCHO A PASAR SUS VACACIONES ACÁ.

základy souslednosti časové

23. února 2007 v 17:15 | jefftom |  ~ESPAÑOL~
Časy a způsoby se ve španělštině ve vedlejších větách řídí pravidly tzv. souslednosti časové, která platí v oznamovacím i spojovacím způsobu a v různých druzích souvětí i v řečí nepřímé, kde zvlášť vyniknou.
Čas věty vedlejší a řeči nepřímé se ve španělštině přizpůsobuje času ve větě hlavní, uvozovací, a to:
Je-li ve větě hlavní či uvozovací užito slovesa v minulém čase, musíme ve vedlejší větě či nepřímé řeči použít místo českého
Ø času přítomného → souminulý čas
Ø času minulého → předminulý čas
Ø času budoucího → podmiňovací způsob přítomný
To znamená, že my říkáme jak "říká, že prší" tak i "řekl, že prší", kdežto španělové říkají "říká, že prší", "řekl, že pršelo".
Dice que llueve. >>>>>>>>>>> Říká, že prší.
Dijo que llovía. >>>>>>>>>>>> Řekl, že prší.
Dice que llovía. >>>>>>>>>>>> Říká, že pršelo.
Dijo que había llovido. >>> Řekl, že pršelo.
Dice que lloverá. >>>>>>>>>> Říká, že bude pršet.
Dijo que que llovería. >>>>> Říká, že bude pršet.
Jestliže tedy máme například větu "Dijo que estaba enfermo." Nemůžeme ji přeložit jako "Řekl, že byl nemocen" ale "Řekl, že je nemocen.".
Podobně také:
Dijo que tenía dolor de cabeza. > Řekl, že bolest hlavy.
Dijo que no hablaban de esto. > Řekl, že o tom nemluví.
Ale:
Dijo que había tenido dolor de cabeza. > Řekl, že měl bolest hlavy.
Dijo que nohabían hablado de esto. > Řekl, že o tom nemluvili.
V budoucím čase nás nic nemate, stačí si pamatovat, že namísto českého budoucímo, říkáme přítomný podmiňovací způsob:
Dijo que trabajaría. > Řekl, že bude pracovat.

autor

22. února 2007 v 15:57 | jefftom |  <<o blogu>>
Tom
17 let
více viz profil... (při kliknutí na "více" pod textem "na vytváření blogu se můžeš taky podílet")

jak můžeme pomoci zabránění testování na zvířatech

19. února 2007 v 16:03 | neznám
Aby co nejdříve bylo ukončeno testování na zvířatech, je potřeba zapojit každou minutu víc lidí než tu předchozí. Dále uvádím několik možností jak testování a podobným záležitostem zabraňovat, které jsem někde našel.
> buďte zdraví, pak nebudete muset užívat žádné léky, nepijte alkohol (=nechlastejte!!!), nekuřte a sportujte...
>nekupujte zboží testované na zvířatech, kupujte pouze netestované nebo čistě přírodní
>při výuce odmítněte pitvu nebo jiné pokusy
>piště firmám, testující zvířata dopisy nebo maily ve kterých jednoznačně tyto činnosti odsuzujte, pokud studujete školu, kde jsou podobné pokusy provádějte, stěžujte si na to, zveřejňujte tuto informaci na netu i jinde
>pokuste se vytvořit na nějakém hojně navštěvovaném místě "výstavu" nebo jen informační tabuli o testování na zvířatech
>navštivte www.testovaninazviratech.estranky.cz kde se můžete dozvědět více
HLAVNĚ NEDĚLEJ ŽE SE TĚ TO NETÝKÁ!!!

<<STOP>> testování na zvířatech!

19. února 2007 v 15:51 | jefftom
Testování na zvířatech... bojujme proti!!!! KLIDNĚ SI TO DEJTE NA BLOG, ZKOPÍRUJTE DO PUNTÍKU
U nás bylo zakázáno TEPRVE v roce 2005, takže jsme poněkud zaostalí, nebo že by naše vláda??
POKUSNÁ ZVÍŘATA
Desítky milionů zvířat ročně jsou poškozována na mozku, pálena, ozařována, oslepována, střílena, trávena, opařována, trhána, omračována... Zděšen? U mnohých zvířat jsou před pokusy vyřezávány hlasivky. Dokud zvířata žijí, mají alespoň ještě nějakou použitelnou část těla, nejsou zabita. Po jejich smrti, která je pro ně vysvobozením, jsou vyhozena do popelnic a kontejnerů laboratoří jako nějaký nehodnotný, bezcenný, vajgl, který nikdo nechce. Pěkný osud že? ...Taky si myslím.
Kdo a proč to všechno způsobuje?
V kosmetickém průmyslu jsou zvířata "bezpečně" využívána pro testování mýdel, voňavek, šampónů, barev, laků a jiných výrobků. Testované předměty jsou jim nanášeny do očí, na oholenou část těla, do otvorů těla, musí vdechovat jejich výpary atd.
Farmaceutický průmysl jich využívá pro testování reakcí na nejrůznější druhy látek při výrobě léků, sér aj.
Vojenský průmysl jich využívá k hledání možností jak dokonaleji zabít nepřítele. Například v Německu jsou takto do psů, prasat, ... vstřelovány kulky, poté se zvířata operují, aby se zjistilo jak daleko a jakým způsobem kulka pronikal. Morčata jsou vystavována hluku děl apod.
A dalšími způsoby jsou trápeny další stovky zvířat i v jiných oblastecj (chemiscký průmysl, automobilový průmysl, potravinářský průmysl, zdravotní pokusy)
TEĎ PÁR OBRÁZKŮ... MYSLÍM ŽE NENÍ TŘEBA DODÁVAT JAKÝKOLIV KOMENTÁŘ
Takhle by vypadaly ženy, na kterých by se testovala kosmetika, tak jako na zvířatech
Takhle by vypadaly ženy, na kterých by se testovala kosmetika, tak jako na zvířatech
Takže, které firmy testují na zvířatech?
Max Factor (vzpomeň si až uvidíš reklamu...), Palmolive, Johnson aj.
Netestující firmy:
Maybelline, Avon, Oriflame, Nivea
No, následuje pár obrázků, jestli radši nechceš tak se nedívej, ale řeknu ti, že až je uvidíš, tak pochopíš...
1825470.jpg
No, nemám chuť sem toho víc dávat, na netu toho můžeš najít mraky, jestli máš zájem...
Každou sekundu umřou 3 zvířata, stojí to za opravdu za to? Já myslím že ne!

what do i mean when sayin' "learnin' languages"

16. února 2007 v 16:58 | jefftom
What I mean when saying "learning languages"?
My love for languages has grown over my head… Yes, that's the best way how to describe the matter I'm writing about. Many people say that I was born for foreign languages; today it seems to me it's true. When I was ten, I wanted to make my own secret language that no one will be able to understand …today I nearly speak four languages. I have great imagination - I can imagine nearly everything and I keep imagining when learning which helps me to remember lessons very well. Well, I'm talking about imagination because I've wanted to say that I still sometimes create languages that have never existed, but I do it to improve creativity, imagination and other functions of my brain (in fact I also do another "exercises" to keep my brain in good positions in the matter of thinking). I'm often inspirited by real languages. But this is not the matter I wanted to talk about. I just wanted to talk about real languages that I've been learning. So what do I mean when saying learning languages? I'll answer by another question… Do you watch films?? I think you do… But do you watch them in foreign languages or do you watch them in Czech? I never watch films in Czech, I always watch films in another languages (that I can understand), because I really love it! If I'm seeing a film in my mother tongue, I'm a little bit bored. I simply like practising my speaking (understanding etc.) in foreign languages on every way. I have many recorded texts in my mp3 in English or Spanish and only (about) 10 per cent is filled by music. And I also like reading books or comics in English and other languages, sometimes I don't keep speaking Czech at home (then not every one can understand my sentences), on the internet I very often chat with people from the whole world, and in my icq list, about 70 per cent are foreigners! And of course, I'm going to study foreign language grammar school, so now I must study hard to get there (!).
So, did you want to say something like "I learn English too"? …:D

cvičení na větné členy

16. února 2007 v 16:09 | jefftom |  přijímačky z češtiny
Cvičení na větné členy:
A) proveď větné rozbory těchto vět:
Děti donesly domů čerstvě natrhané květiny.
Pohotový reportér hovořil před zahájením výstavy s návštěvníky.
Poprosil oba o diskusní příspěvek na schůzi.
Stromy a květiny se zazelenaly po jarním dešti.
Žáci a žákyně nás pozdravovali kytičkami.
V těžkém terénním závodě se osvědčily naše motocykly.
Úklid sněhu v pražských ulicích se někdy setkává s obtížemi.
Televizní obrazovky patří po 19. hodině malým dětem.
Kompoty z jahod jsou vyhledávanou pochoutkou dětí.
Určitě budeme sledovat novou hru ochotnického sboru.
Dosud jsem nedocenili všechny krásy staré Prahy.
B) rozšiřuj následující věty o větné členy v závorkách:
Zdržení prací trvalo týden. (PKS)
Nejvíce se mi zamlouval ten čerstvý vzduch. (PKN)
Maminka dnes pracuje. (PUM)
Obraz je symbolem štěstí. (PKS, PKN)
Zaspal jsem. (PUČ)
Počasí je nepříznivé. (PU míry, PUČ)
Honil po dvoře. (PT)
Je to těžká práce. (PK post. rozv.)
Knihy budou naskládány. (PKS, PK těsný, PUZ, PUM)
C) označ v závorce uvedená slova:
Nejkrásnější chvíle jsme strávili na lesní brigádě. (PT, PU)
Dlouho mi nevymizely z paměti první dni. (PU, PK)
Správně určit základní a rozvíjející větné členy není pro mne žádný problém. (PK, PT)
D) ve které větě je přístavek?
Babička, známá kniha, byla napsána Boženou Němcovou.
Letadla, spojující nejvzdálenější místa na světě, jsou stále oblíbenější

ukázky otázek z přijímaček z čj

16. února 2007 v 15:18 | jefftom |  přijímačky z češtiny
Tady sou pouze ukázky otázek co byly v různejch přijímačkách:
1) Následující větu převeď do trpného rodu.
Dopisy jsme zaslali včas.
2) William Shakespeare byl autorem:
a, Fausta
b, Antigony
c, Hamleta
3) Urči počet vět a druh následujícího souvětí:
A když zkontrolovali, jestli jsme to opravdu my, začali jsme zkoušku diktátem z českého jazyka.
4) Rozšiř následující větu o přívlastek shodný a příslovečné určení způsobu:
Papošci mluvili.
5) Určete slovní druhy:
oblouk
co
klidně
vrátit
pod
6) U slovesa "opsalo" určete osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třídu a vzor:
7) Vypiště základni skladební dvojici:
Větve stromů se pod tíhou sněhu ohýbaly.
8) Doplňte předponu s/z:
_pěv dětí, _končit práci, _potřeboval potraviny, _kusil pracovat
9) O který jde pád?
o našich potížích
před vyučováním
vidím tě
10) Označené slovo nahraď jiným slovem se stejným (podobnžm) významem:
Soustředěně poslouchal pohádku.
11) Který z následujících jazyků nepatří mezi jazyky slovanské?
albánština
bulharština
makedonština
ukrajinština
12) Urči větné druhy slov:
Staropražský Ungelt býval výrobním a obchodním střediskem, ale zároveň i celnicí pražských pracovníků.
13) Urči věty hlavní, vedlejší:
Učíme se rádi, protože svým vzděláním prospějeme naší vlasti.
U následujících třech úlohách určuj, zda je věta napsána bez pravopisných chyb:
14) ano(A) ne(B) Ještě neumí dobře hospodařit s penězmi.
15) ano(A) ne(B) Skoro každý víkend trávíme na naší chatě.
16) ano(A) ne(B) Já se z tebe sblázním!
17) Ve kterém slově má pře- jiný význam?
A) přepsat
B) přeplavat
C) přerozdělit
18) Byli jsme v cizím táboře, přestože v našem bylo příjemněji.
V daném souvětí nahraď spojovací výraz "přestože" tak, abys nezměnil význam:
A) i když
B) protože
C) přesto
19) Večer si Jana s Petrem hrály na schovávanou, ále, tentokrát to měli stížené, neboť se k nim neůstupně chtěla připojit Pavlínka, což je pes jejich sousedů.
V dané větě jsou tři pravopisné chyby, oprav je podle následujících možností:
A) hráli - mněli - ale...
B) ale... - ztížené - neústupně
C) hráli - ztížené - neústupně
20) Ve které z následujících možností je uvedeno synonymum a antonymum ke slovu "nový"?
A) starý, novější
C) starý, starobylý
D) nový, dnešní
E) čerstvý, starý

sponová, modální a fázová slovesa

15. února 2007 v 16:11 | jefftom |  přijímačky z češtiny
Neplnovýznamová slovesa sponová, modální a fázová jsou zvláštní skupinou sloves.
Slovesa sponová
<<být, bývat, státse, stávat se>>
Slovesa sponová ve funkci přísudku způsobují to, že jako přísudek musíme oznčit i jméno, ke kterému se tato sponová slovesa váží, např.:
Byl to velký učitel.
Dostat se na druhou stranu je nebezpečné.
Slovesa modální
<<muset, moci, chtít, smět, umět, ...>>
Slovesa fázová
<<začít, začínat, přestat, přestávat>>
U sloves modálních a fázových musíme jako přísudek označit také infinitiv, ke kterému se tato slovesa váží, např.:
Musel se to naučit.
Přestával snažně kouřit

přívlastek

14. února 2007 v 20:42 | jeftom |  přijímačky z češtiny
Přívlastek
Přívlastek závisí na podstatném jménu, může být vyjádřen přídavným jménem, podstatným jménem, číslovkou, řídčeji příslovcem nebo slovesem v infinitivu.
Přívlastek shodný
- shoduje se se svým řídícím podstatným jménem v pádě, čísle a rodě
- je vyjádřen přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou
Viděl krásného koně.
Viděl jednoho koně.
Viděl našeho koně.
Přívlastek neshodný
- neshoduje se se svým řídícím podstatným jménem
- bývá vyjádřen podstatným jménem
Poznal krásy hor.
Přívlastek těsný
- nemůžeme jej beze změny smyslu věty vypustit
- neoddělujeme jej čárkou
Žáci přihlášení do kurzu se sejdou přísští týden.
Na stole v kuchyni je ještě buchta.
Přívlastek volný
- můžeme jej beze změny smyslu věty vypustit
- oddělujeme čárkami
Na stole, obklopeném židlemi, stály květiny.
Všechny výrobky, staré i nové, se nám moc líbily.
Přívlastek postupně rozvíjející
- spojení řídícího podstatného jména a shodného přívlastku je rozvito dalším přívlastkem shodným
- členy neoddělujeme čárkou
Je to náš první žák.
Je to užitečná zajímavá kniha.
Přívlastek několikanásobný
- členy oddelujeme čárkou
Zelené, žluté i červené květy…

přísudek

13. února 2007 v 15:57 | jefftom |  přijímačky z češtiny
Přísudek je jeden z členů ze základní skladební dvojice, může být slovesný, jmenný se sponou nebo jmenný beze spony. Pomocí přísudku se ptáme na podmět (první pádovou otázkou).
Slovesný je přísudek tehdy, když ho tvoří plnovýznamové sloveso, např.:
Mamka mi napsala dopis.
Suchý novinový papír hoří rychle.
Dále může být jmenný se sponou, v tom případě je tvořen neplnovýznamovými slovesy sponovými ve spojení se jménem, např.:
Je dobrý učitel.
Dostat se na druhou stranu bývalo těžké.
Stal se úspěšným a pečlivým studentem.
A poslední možnost je, když je přísudek jmenný beze spony, v tomto případě jako by se sponové sloveso vynechalo, např.:
Pes - nejlepší přítel člověka.

Historia de español (stručně)

13. února 2007 v 15:43 | Ricardo Soca

Historia del Idioma EspañolEl idioma español se extiende hoy por todo el planeta; es la segunda lengua más importante del mundo y la tercera más hablada, con 400 millones de hablantes nativos. El castellano, tal como hoy lo conocemos es fruto de un proceso de decantación de más de un milenio, a lo largo del cual las diversas lenguas de los habitantes de la Península Ibérica se fueron modificando por influencia de los invasores romanos, godos y árabes. Hacia el final del siglo XV, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón, que extendieron su dominio sobre la mayor parte de la península, la lengua de Castilla -el castellano- se fue imponiendo sobre otros idiomas y dialectos y cruzó el Atlántico a lomos de los descubridores, conquistadores y misioneros.

Paulina Rubio - Nada puede cambiarme

13. února 2007 v 15:30 | jefftom
Nada puede cambiarme no, nada malo ni bueno..
Nada que me detenga no, sólo si no te veo...

Aún me siento extraña, cuando estoy sin tí..
Ha pasado un año duró de vivir.....

Sha lala lalala, escribí esta canción por si tu regresabas…
Sha lala lalala, ya que el tiempo no me cuenta nada...

Nada puede cambiarme no, nada pero el recuerdo.....
De la música, de tu voz, suena aún en mis sueños..

Y me siento rara, al volverte a oír...
Besos en un lado, ahora es así...

Sha lala lalala, escribí esta canción por si tu regresabas...
Sha lala lalala, ya que el tiempo no me cuenta nada...

Te quiero porque sé que puedo, porque sabe el mundo
Entero el tiempo que te espero...
Quizá no pase nada, se pierdan las palabras..
Quizá todo es mentira, si el amor te llama

Nada puede cambiarnos no, nada es malo ni bueno..
Nadie quisó causar dolor y es que nadie es eterno

Kudai - Sin Despertar

13. února 2007 v 15:07 | jefftom
puedo ser tu sol
imaginate ..
que puedo volar
y todo puedo hacer...
que sere tu luz
y la brisa que ilumina na na na na hasta el final

puedo navegar y
puedo recorrer
puedo despegar
y en un anocheser
quiero todo hacer
y llevarte hasta la cima encima..

sin despertar ni bajar
de esta estrella fugaz
que en su luz vuelas tu
viajando en un cielo azul
sin dudar ni esperar
solo hay tiempo para amar
una vez y otra mas
hasta que este sueño acabe nena

yo se que mañana estare en la nada
y que esa estrella no nos dejara jamas
y se que de noche sacare mi espada
iremos juntos hasta el mas alla

de noche saldra la luna
las estrellas te abrazaran...

sin despertar ni bajar
de esta estrella fugaz
que en su luz vuelas tu
viajando en un cielo azul
sin dudar ni esperar
solo hay tiempo para amar
una vez y otra mas
hasta que este sueño acabe nena

sin despertar...

cvičení na třídy a vzory (...sloves)

12. února 2007 v 16:08 | jefftom |  přijímačky z češtiny
U následujících sloves urči třídu a vzor.
dohlížel
učil
vidíte
hrát
vyťukávat
stáčet
dávat
přeskočit
kopat
křičet
zarážet
dobíhat
přijít
-------------
ŘEŠENÍ:
4, sází
4, prosí
4, trpí
3, kryje
5, dělá
4, sází
5, dává
4, prosí
1, bere
4, sází
4, sází
5, dělá
1, umře

cvičení na pravopis

12. února 2007 v 15:57 | jefftom |  přijímačky z češtiny
(Vyber vždy správnou možnost, řešení je hned pod tím.)
(1)Mně je osm. - (2)Mě je osm.
(1)Potkal jsem synovi známé. - (2)Potkal jsem synovy známé.
(1)Děti běhaly na pláži bosi. - (2)Děti běhali na pláži bosy. - (3)Děti běhaly na pláži bosy.
(1)Dny se krátili. (2)Dny se krátily.
(1)Byly vyznamenáni autor a režisérka. (2)Byli vyznamenáni režisérka a autor.
(1)Davi fanoušků se hrnuli. (2)Davi fanoušků se hrnuly. (3)Davy fanoušků se hrnuly.
(1)Zvézt zboží je hračka. (2)Zvést zboží je hračka. (3)Svézt zboží je hračka.
(1)Myslím že stloustne. (2)Myslím, že stloustne. (3)Myslím, že ztloustne.
-----------------------------------------------------------------
ŘEŠENÍ:
1
2
3
2
2
3
3
3

hledej pravopisný chyby ve větách

11. února 2007 v 16:56 | jefftom |  přijímačky z češtiny
V následujících větách jsou různé chyby, najdi je. Řešení je hned pod tím.
Vihráli jsme ve zběru papíru.
Tenhle dům musíme obět.
Podle vaši dcery to provedly tři muži a jedna žena.
Mluví se už pouze o mě.
To je ale vjeda!
Mám hlad, dám si objed.
Z ním se nikdo nedomluvý!
Je odaná hudbě.
Letadlo již vslétá.
Mislým, že brzo sčervená.
Nikdy jsem nebil v Mexickém Zálivu.
---------------------------------------------
ŘEŠENÍ:
Vyhráli jsme ve sběru papíru.
Tenhle dům musíme objet.
Podle vaší dvery to provedli tři muži a jedna žena.
Mluví se už pouze o mně.
To je ale věda!
Mám hlad, dám si oběd.
S ním se nikdo nedomluví!
Je oddaná hudbě.
Letadlo již vzlétá.
Myslím, že brzo zčervená.
Nikdy jsem nebyl v Mexickém zálivu.

cvičení na velká/malá písmena

11. února 2007 v 16:37 | jefftom |  přijímačky z češtiny
Řešení je hned pod tím.
Napiš správně následující názvy:
----------------------------------
S/slovák
K/kunětická H/hora
L/lidové N/noviny
N/náměstí K/krále V/václava
M/most B/brigádníků
H/hotel U/u B/beránka
M/mariánské L/lázně
R/rudé M/moře
V/vyšehradská U/ulice
U/ulice Z/za H/hájem
N/náměstí M/míru
V/vánoce
Č/červený K/kostelec
U/ulice N/na V/vinici
V/velikonoce
P/pražský
Č/čapkovy knihy
I/indián
H/hrabalovský styl
O/obecní Ú/úřad V/v T/trutnově
----------------------------------
ŘEŠENÍ:
Slovák
Kunětická hora
Lidové noviny
náměstí Krále Václava
most Brigádníků
hotel U Beránka
Mariánské Lázně
Rudé moře
Vyšehradská ulice
ulice Za Hájem
náměstí Míru
Vánoce
Červený Kostelec
ulice Na Vinici
Velikonoce
pražský
Čapkovy knihy
indián
hrabalovský styl
Obecní úřad v Trutnově

další pravidla o psaní velkých/malých písmenech

11. února 2007 v 14:08 | jefftom |  přijímačky z češtiny
Jedním pravidlem, které se často plete je:
Rus ale: ruský
Čech ale: český
Slovensko ale: slovenský
Národnost se píše vždy s velkým písmenem (Maďar, Rakušanka, Číňani)
Přídavné jméno vytvořené od nějakého státu nebo země se píše s malým písmenem (maďarský, rakouský, čínský)
Další "chyták":
Základní škola v Trutnově, ale:
trutnovské základní školy
V prvním případě jde o konkrétní školu, proto se píše s velkým, v druhém případě jde obecně o základní školy, proto s malým.
Podobně také:
Obecní úřad v Aši
české obecní úřady
apod.
Pozor si dej taky na:
Čapkovy knihy - čapkovský humor
Hrabalova díla - hrabalovský styl
apod.

psaní velkých písmen

11. února 2007 v 12:41 | jefftom |  přijímačky z češtiny
Psaní velkých písmen je velký problém, i když se to nemusí na první pohled zdát. Psaní velkých a malých písmen v názvech se dělí na čtyři skupiny:
I. skupina
Jednoslovné názvy označující jméno (název) osoby, hory, země, světadílu, knihy, časopisu, filmu, svátečního dne, firmy apod.
píšeme velké počáteční písmeno
>Evropa
>Avon
>Tomáš
>Sněžka
II. skupina
Názvy obsahující slova náměstí, ulice, poloostrov, záliv, moře, mys, jezero, rybník, řeka apod.
píšeme velké písmeno v přívlastku
>Žižkovo náměstí
>ulice Nerudova
>Azovské moře
>Černé jezero
>Apeninský poloostrov
III. skupina
jako II. skupina s předložkou
píšeme velké písmeno v předložce a prvním písmeni po předložce
>ulice Pod Hradem
>hotel U Zeleného papouška
>přístav U Zmrzlé lodi
>motel Vedle Zničeného auta
IV. skupina
Názvy osad (měst, vesnic)
píšeme velké písmeno ve všech slovech kromě předložky
>Dvůr Králové nad Labem
>Třebechovice pod Orebem
>Svoboda nad Úpou