Červenec 2007

...když už máte za sebou spoustu článků

12. července 2007 v 10:10 | yefftom |  jak se učit cizí jazyky
Pokud se touto metodou učíte půl roku, rok, již máte za sebou spoustu textů a dokážete vyjádřit čím dál tím více věcí. Jakmile máte za sebou větší množství zvládnutých textů, je třeba si občas projet (zopakovat, připomenout) starší texty. Klidně si i pouštějte všechny zvládnuté texty za sebou, může se stát, že si uvědomíte, že jste nějaké slovo skoro zapomněli.
Tedy občas si prjíždějte probrané texty, opakujte.
Pokud se již učíte několik let, můžete začít zkoušet sledovat filmy ve vašem cizím jazyce. Většinou to nějakou dobu trvá, než člověk začne bez problémů rozumět filmům, neboť se tam obvykle vyskytuje hovorová mluva, slang aj. Navíc taky nemusíte být zvyklí na všechny typy hlasů. Z těchto důvodů je velmi vhodné sledovat filmy v cizím jazyce. Mně zpočátku nestačilo (a dnes ještě nestačí) vidět film jen jednou. Pokud jej sleduju bez titulek, pak pochopím hlavní smysl filmu třeba až, když ho sleduju podruhé.
Můžete také číst knihy, nacož potřebujete velké množství slovní zásoby. Já doporučuju nejdříve sledovat filmy, až poté se pokoušet číst knihy.

metoda V. F. Birkenbihlové - 4. krok

10. července 2007 v 12:59 | yefftom |  jak se učit cizí jazyky
Čtvrtý krok je poslední, a ze všech nejjednodušší. Navíc v tomto kroku si můžete dělat co chcete...
V posledním kroku jde o nácvik dovedností k našemu textu, takže můžete jej číst, opisovat, aj. Pokud potřebujete umět číst, soustřeďte se na čtení, pokud spíše potřebujete vypilovat výslovnost, můžete si text pouštět po větách a opakovat. Pracujte podle vaší chuti, kdy, kde a jak chcete, dělejte co chcete. Pokud vás zajímá gramatika, můžete se do ní pustit v tomto čtvrtém kroku. Pokud vás gramatika nezajímá, pak ji vůbec nestudujte (není podstatná). Zde napíšu seznam nejrůznějších věcí, které můžete v tomto kroku s vaším textem dělat:
>> číst
Můžete číst v duchu, nebo nahlas (dle potřeb a okolností).
>> psát
Můžete text opisovat, nebo si jej pouštět po větách a psát jako diktát.
>> opakovat
Pouštějte si nahrávku po větách a opakujte, poté si ji můžete pouštět po odstavcích, stránkách, ...
>> mluvit
Můžete v cizím jazyce (pokud je vae úroveň již dostatečná) popisovat, o čem daný text byl.
>> cvičení
Zkoušejte vytvářet si různá cvičení k danému textu, poté si je třeba uložte a po nějaké době je můžete zkusit řešit.
>> gramatika
Pokud chcete, můžete nyní studovat gramatiku. Mělo by vám to jít snadněji, jelikož jí už budete mít zažitou. Pokud ji studujete, zkoušejte nacházet ukázky ve vašem textu.
Určitě přijdete i na jiné aktivity k textu. Pokud již dokončíte i tento krok, přejděte k novému textu s novou nahrávkou a opět pracujte. Čím déle budete tímto způsobem studovat, tím lepší budete mít schopnosti paměti, představivosti, tvořivosti aj. Můžete i zvýšit své IQ, neboť spojujete levou polovinu s pravou.

metoda V. F. Birkenbihlové - 3. krok

10. července 2007 v 11:15 | yefftom |  jak se učit cizí jazyky
Ve třetím kroku budeme potřebovat pouze nahrávku.
Může se zdát, že třetí krok je naprostý nesmysl, ale není to pravda! Třetí krok je zaměřen na přesunutí vědomostí do podvědomí. Jak jsem již řekl ve článku "Jak funguje lidská paměť", vědomí a podvědomí by měly být do učení zapojeny stejným dílem, k čemuž nám pomůže třetí krok.
Nyní si budeme pouštět naši nahrávku (které již zcela bez problémů rozumíme!) potichu tak, že ji skoro neuslyšíme stále znovu a znovu. V tomto kroku je podstatné, abyste se na nahrávku nesoustředili - musíte mít nějakou práci, dívat se na televizi, poslouchat rádio aj. Skutečně jde o to, abyste zapomněli, že vám do uší znovu a znovu zní lekce. Takže například budete mít nádobí a k tomu poslouchat rádio, přičemž do uší vám bude potichu znít nahrávka, kterou nevnímáte, zapomenete, že ji posloucháte. Opět to bude zpočátku složitější, neboť bude těžké se na nahrávku nesoustředit (tento krok probíhá pouze v okamžicích, kdy nevíte, že něco posloucháte, ale vaše podvědomí nahrávku stále vnímá a ukládá si ji). Proto je důležité se nenudit.
Takže, je důležité, abyste si mohli nastavit, že se vám daný text bude přehrávat znovu a znovu. Kdybyste nahrávku měli na kazetě, museli byste neustále převíjet pásku zpět, tím byste nikdy nezapomněli, že posloucháte lekci. Nastavte takovou hlasitost, že rozumíte pouze pokud se soustředíte zároveň tak, že když se nesoustředíte na nahrávku, rychle na ni zapomenete. Tento krok je potřeba provádět velmi dlouho, zde je výhodnější, když nevědomě posloucháte více hodin v kuse. Naopak od předchozího kroku, kde "přetrhávané" učení bylo spíš výhodou, zde je výhodou delší doba.
V tomto kroku se učíte např. u sledování televize. Mohlo by se zdát, že ento krok je zbytečný či nesmyslný, ale tím se nesmíte nechat zmást! Je prokázané, že nevědomým posloucháním se naučíte až o 80% více. To znamená, že nevědomí mnohdy hraje při učení větší roli než vědomí. Když jste se jako dítě učili češtinu, také jste nevědomě poslouchali rozhovory jiných lidí (ve městě, v obchodě, ...). Pokud nevěříte tomuto kroku, zamyslete se nad následujícím faktem. Člověk, který se léta učí v Česku např. anglicky, nikdy nemá anglický přízvuk (zkrátka je na něm poznat, že není angličan a mnohdy mají angličané problém mu rozumět). Pak odjede na několik let do Anglie a co se stane? Zlepší se jeho přízvuk, schopnosti vyjadřovat se, intonace, spád řeči, a další jiné věci. Můžete si namlouvat, že je to způsobeno prostě tím, že musel angličtinu používat od rána do večera, ale myslíte si, že tím se zlepšil jeho přízvuk? Zkuste taky doma od rána do večera mluvit anglicky, a přízvuk k lepšímu nezměníte ani po sto letech... Je to způsobeno právě tím, že nevědomě poslouchal rozhovory cizích lidí ve městě, v obchodech, ... Přesně tak, jako když se učil mateřštinu.
Tento krok provádějte tak dlouho, dokud si již intuitivně nebudete jisti, že jste tento krok zvládli. V žádném případě však nesmíte nic uspěchat, vždy je lepší, když budete tento krok provádět děle než je nutné, než méně.

cv. 7

9. července 2007 v 17:38 | yefftom
1) skříň
2) časopis
3) obálka
4) obchodní obálka
5) vlast
6) schůzka
7) cibule
8) drahý
9) příliš
10) truhlářství
11) die Schutzbrille
12) der Tisch
13) die Zigarre
14) rauchen
15) das Fenster
16) bestellen
17) gewöhnen
18) der Antrag
19) beantragen
20) bleiben

překlad slovíček, cv. 7

9. července 2007 v 17:32 | yefftom
Přelož tato slovíčka:
1) der Schrank
2) die Zeitschrift
3) der Umschlag
4) die Geschäftsreise
5) die Heimat
6) die Verabredung
7) die Zwiebeln
8) teuer
9) ziemlich
10) die Schreinerei
11) ochranné brýle
12) stůl
13) doutník
14) kouřit
15) okono
16) objednat
17) zvyknout si
18) žádost
19) zajednat, vyřídit
20) zůstat

metoda V. F. Birkenbihlové - 2. krok

9. července 2007 v 17:15 | yefftom |  jak se učit cizí jazyky
Ve druhém kroku budeme potřebovat dekódaci z minulého kroku a k tomu ještě nahrávku a klid od rušivých vlivů.
Ve druhém kroku budeme číst dekódaci a poslouchat nahrávku dekódovaného textu >zároveň. Tento krok je ze všech základních čtyř nejobtížnější, neboť je zde nutné maximální soustředení se! Krok č. 2 je zaměřen na naučení se slovíček, frází i samotné struktury cizího jazyka. Jak toho docílíme...
Vezmete si k sobě onu dekódaci, jež jste provedli v kroku č. 1, popř. jste si ji nechali někým zhotovit. Pustíte si nahrávku. Musíte číst dekódaci a poslouchat nahrávku zároveň. K tomu si ještě celý děj, každé slovo musíte v hlavě podrobně a pečlivě představovat. Představy jsou zde velmi důležité! Je velmi pravděpodobné, že zpočátku nebudete ztíhat vše najednou - to je normální a zcela v pořádku. V takovém případě si text klidně po několika málo větách pozastavte, můžete si jej pouštět po větách. Takže například budete v dekódaci čtete větu "Tento kniha je velmi drahý!", zároveň z nahrávky slyšíte "This book is very expensive.". Do toho si ještě musíte v hlavě představit knihu, jak leží v nějakm obchodě s nějakou cedulkou, jež značí vysokou cenu. V představách jděte do detajlů - platí zde totiž, čím dokonalejší představa, tím dříve text zvládnete.
Nyní již chápete, proč je nutné být v klidu a soustředit se jen na učení. Tento krok provádějte tak dlouho, dokud si nejste jisti, že všemu bez problémů a bez zastavování nahrávky rozumíte i bez čtení dekódace. Pokud si myslíte, že tento krok již zvládáte, zkuste odložit dekódaci a pustit si samotnou nahrávku, pokud bez potřeby zastavovat a vracet text všemu rozumíte a dlouho nepřemýšlíte nad významem slova či věty, můžete jít ke kroku číslo tři. Pokud ještě perfektně nerozumíte, nepřecházejte k dalšímu kroku, to by mohla být osudová chyba!
...co se v tomto kroku děje s vaším mozkem. V tuto dobu probíhá přesun z paměti krátkodobé do paměti dlouhodobé (viz článek "Jak funguje lidská paměť"). Je zde zapojeno více smyslů současně - zrak při čtení, sluch při poslouchání a je velmi účinné připojit ještě další smysly ve vašich představách! V tuto dobu si váš mozek spojuje mateřštiu (kterou čtete) s daným cizím jazykem (který zároveň posloucháte) pomocí představ. Právě představy tyto dva jazyky spojí. Když pak slyšíte samotnou nahrávku, můžete se i divit, jak bezproblémově rozumíte. To je způsobeno právě tím, že mozek má pro češtinu a např. angličtinu ty samé představy - již tyto dva jazyky nerozlišuje.
...jak dlouho a často provádět tento krok. Není nutné, abyste tento krok dělali dvě hodiny v kuse, dokonce to ani nedoporučuju! Pro postup z paměti krátkodobé do dlouhodobé musí navíc být splněna podmínka posilování, takže je lepší tento krok provádět například několikrát ráno (satčí půl hodinka), poté odpoledně a večer (opět půlhodinka). Večer před usnutím si pouštějte samotnou nahrávku a snažte se rozumět mluvenému slovu, vybavovat si představy, o něž jste se snažili před tím. Já když jsem se takto učil tak sem se později ráno velice divil, když se mi celý text začal sám zpaměti vybavovat! Když to takle provádíte dva dny, znáte již text téměř nazpaměť.
Tedy ještě jednou stručně: čtěte dekódaci, poslouchejte nahrávku a vše si představujte zároveň! Chvíli ráno, odpoledne, večer a před usnutím, alespoň dva dny. Poté zkuste, jesli již rozumíte samotné nahrávce.

cv. 6

9. července 2007 v 16:49 | yefftom
1) Kronshagen leží v blízkozsti Kielu.
2) Přineste mi prosím prkno!
3) Proč to neříkáte hned?
4) Nenadávej! Já jsem tu mistr.
5) V kanceláři nemám žádnou skříň.
6) Smím vás pánové seznámit?
7) Máte plán města?
8) Kupuju pouze hroznové víno.
9) Ta skříň je metr vysoká.
10) Okolí Berlína je pěkné.

překlad vět, cv. 6

9. července 2007 v 16:46 | yefftom
Přelož věty do češtiny:
1) Kronshagen liegt in der Nähe von Kiel.
2) Bringen Sie mir bitte ein Brett!
3) Warum sagen Sie das nicht gleich?
4) Schimpfst du nicht! Ich bin hier der Meister.
5) Im Büro habe ich keinen Schrank.
6) Darf ich die Herren bekannt machen?
7) Haben sie einen Stadtplan?
8) Ich kaufe nur die Weintrauben.
9) Der Schrank ist Meter hoch.
10) Die Gegend von Berlin ist schön.

cv. 5

9. července 2007 v 16:39 | yefftom
Herr Wiktor will ein Visum nach Amerika beantragen.
Im Generalkonsulat trifft er unseren Bekannten Herrn Schroder.
Haben Sie einen Ausweis?
Darf ich bekannt machen?
Klaus arbeitet in einer Schreinerei.
Wir brauchen auch zehn Bleistifte.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus.
Dann schneidet Klaus eine Platte in vier Teile.
Unser Lehrer schimpft nicht.
Ihr Antrag wird gleich bearbeitet.

tvary slov, cv. 5

9. července 2007 v 16:35 | yefftom
Slova v závorkách dej do správného tvaru:
Herr Wiktor (wollen) ___________ ein Visum nach Amerika beantragen.
Im Generalkonsulat (trefen) ____________ er unseren Bekannten Herrn Schroder.
Haben Sie (ein) __________ Ausweis?
(Dürfen) ___________ ich bekannt machen?
Klaus (arbeiten) _____________ in (eine) ___________ Schreinerei.
Wir brauchen auch zehn (Bleistift) _____________.
Füllen Sie bitte (diese) ____________ Formular aus.
Dann schneidet Klaus ein Platte in vier (Teil) _________.
Unser Lehrer (schimpfen) __________ nicht.
Ihr Antrag (werden) ____________ gleich bearbeitet.

metoda V. F. Birkenbihlové - 1. krok

9. července 2007 v 11:51 | yefftom |  jak se učit cizí jazyky
V prvním kroku nebudeme potřebovat nahrávku k našemu textu, budeme potřebovat pouze text a nějaký slovník.
Vezmeme si náš text v cizím jazyce. V tomto kroku jde o doslovné přeložení textu, čemuž se jinak také říká dekódace textu. Při dekódování textu bychom se měli soustředit na odlišnosti daného jazyka od češtiny, tedy na pořádek slov ve větě, způsoby vyjadřování, fráze, odlišné časové systémy, a jiné věci, které se vlastně týkají gramatiky. Tedy v tomto kroku vy sami poznáváte strukturu cizího jazyka, vše si snažíte vysvětlit - sami. Když se totiž člověk narodí, tak taky všechno sám pochopí, ne sice překládáním textu, ale posloucháním okolí.
Jak jsem tedy již řekl, jde o doslovný překlad. Při takovémto dekódování si všimnete, že doslovně přeložený text nedává vždy v češtině smysl, zní zkomoleně. Tak nejlépe pochopíte strukturu cizího jazyka! Uvedu příklad takového dosloného překladu...
angličtina:
When did you decide to study university?
Kdy dělal ty rozhodnout studovat univerzita?
Doslovný překlad můžeme psát pod nebo nad původní anglický text, ovšem dekódace by měla být napsána výrazněji, větším písmem, přičemž původní text by naopak měl být napsán menším písmem, což se bude hodit v kroku číslo 2. Při dekódování si všimneme různých zvláštností, například v uvedené větě se vyskytuje "to study" což znamená "studovat", ovšem v angličtině jsou to dvě slova, zatímco v češtině jen jedno. Že tato slova mají stejný význam, tedy patří k sobě, můžeme naznačit v dekódaci např. takto:
When did you decide to study university?
Kdy dělal ty rozhodnout studovat universita?
Podobných "problémů" při dekódaci bude mnohem více, a to klidně i podstatně složitějších. To je způsobeno z toho důvodu, že jiné jazyky spoustu věcí vyjadřují jinak. Tak se můžeme setkat například se souslovím "Best Man" což by se na první pohled zdálo být "nejlepí muž", ovšem ve skutečnosti to znamená "svěděk", což bychom také mohli naznačit, aby nám to bylo jasné:
Where´s the Best Man?
Kde´je ten svěděk?
Naznačit to můžeme třeba i podtržením nebo barevně... to je už na vás, jak se vám to líbí či vyhovuje.
Nu, myslím, že podstatu tohoto kroku jsem již vysvětlil, tak uvedu ještě několik příkladů pro různé jazyky:
angličtina:
I have just seen a dog jumping over the wall, did you see it too? I wanted to ask you,
Já mám práve viděl nějaký pes skákající přes ten zeď, dělal ty vidět to také? Já chtěl zeptat ty,
what kind of dog it had been, but i didn´t. Well, I have already told so many thing about me,
který druh psa to měl byl, ale já dělalne. Dobře, já mám již řekl tak mnoho věci o mně,
don´t you want to say something abut you? You seem to be quite speechless.
dělatne ty chtít říct něco o ty? Ty vypadat být docela nemluvný.
Slova v dekódovaném textu by měla být přesně pod/nad slovy z původního textu, abyste se v tom neztráceli, cž já zde nemohu naznačit, neboť mi to blog nedovolí.
španělština:
Cómo te llamas? He oído que eres de Argentina, es verdad? Yo no soy de Argentina,
Jak tě jmenuješ? Mám slyšeno že jsi z Argentina, je pravda? Já ne jsem z Argentina,
pero mi padre vive desde hace mucho timepo en Buenos Aires, por eso me interesa.
ale můj otec bydlí již dlouho v Buenos Aires, proto mě zajímá.
němčina:
Wir brauchen auch zehn Bleistifte, und die Notizbücher sind ein bisschen schmutzig.
My potřebujeme také deset propisky, a ty zápisníky jsou nějaký trochu špinavý.
Kaufen Sie bitte in der Buchhandlung noch ein Wörterbuch Deutsch-Tschechisch.
Kupte vy prosím v té Knihkupectví ještě nějaký slovník Němčina - Čeština.
Pokud však máte málo času, můžete si tento krok nechat někým udělat. Neboť není nezbytně nutné, abyste tento krok dělali vy.

metoda V. F. Birkenbihlové, úvod + co je potřeba

8. července 2007 v 18:56 | yefftom |  jak se učit cizí jazyky
Na metodu V. F. Birkenbihlové jsem narazil úplnou náhodou v naší městské knihovně. Tenkrát jsem narazil na knihu s názvem "Učíme se snadno cizí jazyky", což mě zaujalo na první pohled, neboť už tehdy jsem měl o řeči zájem, úplně dole navíc stálo "biflování zakázáno", což mě dorazilo. Tak jsem si ji přečetl a zázrak byl na světě, nebo spíše na mém světě.
Metoda V. F. Birkenbihové spočívá ze čtyř základních kroků práce s textem v cizím jazyce. Každý z těchto kroků je zaměřen na jinou oblast v používání jazyka. V každém kroku jsou nějaká pravidla, kterých je nutno se držet, nesmí ani být zaměněno pořadí těchto kroků. První a čtvrtý krok si může každý člověk upravit.
Pro učení se touto metodou je potřeba množství kvalitních textů v cizím jazyce, které musí být rovněž namluveny - rodilými mluvčími! V těchto textech pochopitelně nesmí být gramatické chyby, měly by být co nejdelší a nejbohatší na různé situace, různé druhy slov až po hovorové, klidně i vulgární výrazy. Navíc by text měl být namluven více mluvčími. Můžete si koupit nějakou učebnici, kde jsou namluvené texty, nebo hledat nahrávky na internetu (např. www.helpforenglish.cz). Při výběru textu je vždy nutno se řídit několika věcmi, a to...
> Mělo by v textech vystupovat více mluvčích, pokud možno i rozdílných pohlaví (abyste si zvykli na různé hlasy), pokud tomu tak není, míchejte texty z různých zdrojů.
> Text by měl být delší, při krátkých textech se totiž stává, že jakmile se do učení dostanete, tak je konec textu, navíc v delších textech je více slov atd.
> Měla by se zde vyskytovat rozmanitá slova (vybíráte-li texty z nějaké učebnice, začněte vyššími lekcemi).
> Text musí být namluven, jestliže je namluven pomalu a nekvalitně, nemá to cenu. Vyhledávejte raději texty namluvené rychlejším tempem (opět jde o zvyk).
Nejlepší je, když jsou texty namluveny na CD, neboť páskové kazety se mohou přehráváním zničit.
<<<...s čím je potřeba předem počítat>>>
Předem počítejte s tím, že si každý text budete často, velmi často přehrávat, je tedy nutné být na to dobře vybaven. CD lze přehrávat na počítači, ovšem zde bude výhodnější, kvůli úspoře času aj., mít i nějaký jiný zdroj přehrávání.
Přinejmenším v kroku číslo 2 bude potřeba vaše soustředění. Neměli byste tedy být nikým a ničím rušeni (alespoň v tomto kroku).
Tato metoda velmi šetří časem, oproti klasické školní metodě zde utratíte mnohem méně času, neboť se učíte i při sledování televize či při práci.

Jak funguje lidská paměť

7. července 2007 v 12:03 | yefftom |  jak se učit cizí jazyky
Ve škole nám často tlučou do hlavy, že pokud se chceme něčemu naučit, tak jedině tím, že to budeme neustále opakovat, připomínat si to a používat. Toto je sice pravda, ovšem ve skutečnosti je to jen jedna z několika dalších podmínek pro zapamatování si nějaké informace. Mozek funguje trochu jinak. S tím souvisí jistá teorie o "šuplíčcích", kterou nám často vysvětlovala jedna učitelka na základce. Ta "teorie" zněla takto: "Informace se v mozku ukládají do šuplíčků, které je třeba často otvírat, jinak se na nich vytvoří pavučiny a nebude možné je otevřít.". Může to znít sebe líp, ale je to nesmysl (s pozdravem paní "učitelko" Ludmilo Boháčová z Trutnova). Mozek totiž nefunguje jako systém šuplíčků, skříněk a čehosi jiného, ale jako systém sítě tvořené jak vodorovnými tak svislými pavučinami, na které se informace uchytávají. Takováto síť je vysoce účinným systémem pro fungování paměti. Jakmile se do mozku dostane nějaká informace, zpravidla ji nejprve zachytí vědomí a dostane so do paměti okamžité - v tuto chvíli se informace jakoby háčkem zachytí někde na okraji této sítě za jednu vodorovnou pavučinu. Obvykle se na většinu takových informací více nesoustředíme a ihned je zapomínáme - to ona informace vypadne z této sítě ven. Pokud se na tuto informaci více zaměříme, upřeme na ni naši pozornost, dostává se informace do paměti krátkodobé, tedy se jakoby posune po oné vodorovné pavučince o něco více dovnitř, ovšem stále je zachycena pouze na vodorovné pavučince (stále tedy může sklouznout zpět dozadu a vypadnout). Z krátkodobé paměti se snažíme informace dostat do paměti dlouhodobé, což je jinak řečeno ono <učení>. Abychom informaci dostali do dlouhodobé paměti, musí být splněny tyto podmínky:
1) ZÁJEM
Musíme tedy sami chtít se danou věc naučit, musíme mít zájem o daný předmět aj. a musí nás to bavit - žádné nedobrovolné nutění!!!
2) EMOCE
Je prokázené, že emoce si člověk pamatuje nejlépe, ať už jde o pláč nebo o ztřeštěný smích. Co to znamená v praxi? Učení je záhodno spojovat s emocemi.
3) PŘEDSTAVIVOST
Představivost hraje hlavní roli při učení. V praxi to znamená, že bychom si vše, co si ukládáme do hlaviček, měli představovat a to čím podrobněji tím lépe. Představujte si vše, jakobyste to viděli před sebou v nějakém filmu, ať už jde o dějepis nebo nějakou španělskou lekci. Také pamatujte, že jednou si vše představit nestačí, je třeba to provést několikrát, dokud si nejste jisti, že to zvládáte bez problémů.
4) OBRAZY
Obrazy souvisí s předchozím bodem. Pokud se učíme třeba slovíčka, můžeme se sebelíp snažit při biflování, ale mozek nikdy nepochopí, co po něm chceme. Můžete třeba tisíckrát za den říkat "zde - hunaa, zde - hunaa, zde - hunaa, ..." ale mozek slyší dvě různá odlišná slova, která spolu nemají nic společného. Vy sice vědomě víte, že mají ten samý význam, ale mozek ne - nemá totiž tato dvě slova spojená s nějakým brazným významem. Pokud chceme, aby mozek pochopil, že tato slova mají stejný význam, spojte je jedním obrazem, který jejich význam znázorňuje. Můžete to provést v představách, nebo si význam nakreslit na kus papíru a připsat k obrázku ono slovo - pak mozek pochopí, že "zde" a "hunaa" jsou spojena stejným obrazem.
5) ZAPOJENÍ OBOU POLOVIN MOZKU
Ve škole se asi z 98% používá pouze levá polovina mozku, toto je třeba zrovnoprávnit. Levou polovinu je třeba užívat stejně jako pravou. Levá polovina "organizuje" > psaní, čtení, počítání, logiku, vědomí, apod. Naopak pravá polovina "organizuje" > obrazy, představy, intuice, podvědomí, apod. Lepší než psát si do slovníčků /zde ... hunaa/ (kde tedy používáte chca nechca pouze levou polovinu mozku) je nakreslit si do slovníku nějaký obrázek znázorňující význam "zde" (české významy můžete psát úplně dolů pro jistotu) a nad daný obrázek napsat význam v daném jazyce - rovněž je vhodné používat oblíbené barvy, zvýrazňovače, zkrátka vyhrát si. Zde už používáte obě poloviny mozku - levou pro psaní, čtení, pravou pro obrazy, barvy.
6) PŘIROVNÁVÁNÍ
Nové věci, které se učíte, si porovnávejte se starými věcmi, které již umíte. Srovnávejte jejich podobnosti, souvislosti, odlišnosti.
7) POSILOVÁNÍ
Tato podmínka neznamená, že bychom u učení měli posilovat, to ne. Posilováním máme na mysli systematické opakování nabylých vědomostí (toto je právě ona jedna podmínka z více, o které jsem mluvil nahoře). Opakovat se má přibližně v takovýchto časových úsecích:
po hodině
před usnutím
po 24 hodinách
po týdnu
po měsíci
po půl roce
Poté se posilováním rozumí každé použití dané vědomosti.
>>> Myslím, že jich je ještě pár, ale teď si nevzpomínám (později je sem přidám).
Pokud tedy splníme tyto podmínky, posouvá se nová informace z paměti krátkodobé do paměti dlouhodobé. Tehdy se ona informace zavěšená dosud pouze na vodorovné pavučince posune ke středu a zachytí se také za svislou pavučinku - tedy již nikam nemůže uklouznouz, neboť je zachycená jak za vodorovnou, tak za svislou pavučinu - toto je onen důmyslný systém sítě, nikoliv nesmyslných šuplíčků.
M"že se stát, že se nějaká méně významná informace přesune po dlouhé době z paměti dlouhodobé zpět do paměti krátkodobé, poté ji však můžeme zase přesunout zpět. To může být z několika důvodů: špatně jsme splnili podmínky pro přesun z krátk. do dlouh., o danou informaci jsme vůbec neměli zájem, či jiné důvody.
Myslím, že jsem to tu docela podrobně vylíčil, takže si to tu hezky prostudujte ;)
nový vjem > paměť okamžitá /ihned zapomeneme, neupřeme-li na to pozornost/ - upřeme-li na to pozornost - > paměť krátkodobá /většinu zapomínáme, pokud se na daný vjem více nesoustředíme/ - splní-li se podmínky - > paměť dlouhodobá

Züge rollen wieder, doch das Chaos geht weiter

3. července 2007 v 17:47 | www.morgenpost.de
Nach dem flächendeckenden Lokführerstreik am Dienstagmorgen rollen die Züge in Deutschland wieder. Allerdings sei noch bis zum Nachmittag mit Verspätungen zu rechnen, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Er wies darauf hin, dass die Gewerkschaften Transnet und GDBA weitere Aktionen im Lauf des Tages angekündigt hätten. Beide Organisationen planen nach eigenen Angaben am Mittag Warnstreiks bei der Hamburger S-Bahn sowie in Seelze bei Hannover. Am Nachmittag werde der Regionalverkehr von Cottbus nach Berlin betroffen sein sowie das Land Thüringen. Protestaktionen seien außerdem in Containerbahnhof Köln und im Regio-Werk München geplant.
Über die Service-Telefonnummer der Deutschen Bahn sind Mitarbeiter für Detailauskünfte am Dienstag schwer erreichbar gewesen. Anrufer wurden unter der Nummer 08000 996633 per automatischer Ansage über die Schwerpunkte der Warnstreiks informiert, anschließend landeten sie häufig in einer Warteschleife.
Ein Bahnsprecher sagte, kein System der Welt könne ein solche Menge an Anrufern bewältigen wie am Dienstagmorgen. Daran ändere auch nichts, dass die Hotline personell verstärkt worden sei.
Warnstreiks haben am Dienstagmorgen den Bahnverkehr in Deutschland massiv behindert. Im Raum Berlin und in der Region Stuttgart fuhren keine S-Bahnen und keine Regionalzüge. "In Schleswig-Holstein und Hamburg ist der Zugverkehr flächendeckend zum Erliegen gekommen", sagte ein Bahnsprecher. Der S-Bahn-Verkehr in Hamburg und in Frankfurt am Main war demnach stark eingeschränkt.
Wegen der Bahnstreiks stiegen zahlreiche Pendler auch auf das Auto um. "Die Straßen sind sehr voll", meldete ein Mitarbeiter der Verkehrsleitzentrale in Hamburg gegen acht Uhr morgens. Von praktisch allen Autobahnen in Richtung der Hansestadt wurde stockender Verkehr gemeldet. In Berlin führte der Warnstreik bei der S-Bahn zu einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Hauptstraßen und der Stadtautobahn. Dadurch bildeten sich schon vor sieben Uhr Staus. "Im Berufsverkehr ist deshalb mit erheblichen Behinderungen zu rechnen", hieß es bei der Verkehrspolizei. In Baden-Württemberg bewirkten die Streiks vor allem im Großraum Stuttgart erhebliche Verkehrsprobleme: Die Beschäftigten der Bahntochter Regional Bus Stuttgart GmbH waren ebenfalls in den Ausstand getreten.
Nach Angaben der Gewerkschaft GDL waren mehrere Tausend Lokführer von fünf Uhr an in den Ausstand getreten. Sie protestierten damit gegen die Weigerung der Deutschen Bahn, über einen eigenen Tarifvertrag für das Fahrpersonal mit deutlich höheren Einkommen zu verhandeln. Die Arbeitsniederlegungen sollten bis neun Uhr andauern. "Wir sind mit der Wirkung der Warnstreiks sehr zufrieden", sagte eine GDL-Sprecherin in Frankfurt. Sie appellierte an den Bahn-Vorstand, jetzt Verhandlungen mit der GDL aufzunehmen. Die Gewerkschaft hält Lokführer, Zugbegleiter und Servicekräfte in den Zügen für deutlich unterbezahlt. Lokführer verdienen derzeit monatlich 1970 bis 2142 Euro brutto. Die GDL verlangt ein Einstiegsgehalt von 2500 Euro, das wären 27 Prozent mehr als bisher.
Parallel zu den Aktionen der GDL hatten die Gewerkschaften Transnet und GDBA wie schon am Vortag ihre Mitglieder zu Warnstreiks aufgerufen. Sie sollen bis zum Abend fortgesetzt werden. Nach Auskunft der Bahn müssen sich Bahnreisende und Pendler deswegen bis in den Abend hinein auf Verzögerungen einstellen.
"Die Streiks haben zu flächendeckenden Beeinträchtigungen auch in den Ballungsräumen geführt, deren Auswirkungen sich voraussichtlich über den ganzen Tag bemerkbar machen werden", sagte DB-Personenverkehrs-Sprecher Achim Stauß im ZDF-"Morgenmagazin". Die Forderungen der Lokführer nach einem eigenen Tarifvertrag lehnte der Sprecher ab. Inbesondere die Forderungen der GDL bezeichnete Stauß als "absurd hoch".
Das zuvor befürchtete Chaos auf Bahnhöfen und Straßen ist trotz der flächendeckenden Streiks bislang ausgeblieben. Die Hamburger S-Bahn konnte ihren Betrieb mit Einschränkungen aufrechterhalten. Die Bahn bemühte sich, möglichst viele Lokomotiven mit Beamten zu besetzen, die nicht streiken dürfen. Um die Auswirkungen für die Fahrgäste zu begrenzen, wurden Ersatzbusse eingesetzt. Die Hamburger Hochbahn verstärkte den Verkehr auf den Bus- und U-Bahn-Linien.
Vom Hamburger Hauptbahnhof fuhren seit 6.30 Uhr fuhren wieder deutlich mehr Züge, allerdings oft mit Verspätungen von mehr als 30 Minuten. Einige Reisende waren offenbar über den Streik der Lokführer nicht informiert und schimpften auf die Bahn.
Nach Angaben der Bahn waren von den Warnstreiks besonders der Berufs- und Regionalverkehr in Baden-Württemberg betroffen. Im Großraum Stuttgart fuhren am Morgen keine S-Bahnen. Neben der Landeshauptstadt seien besonders die Regionen Ulm und Heilbronn betroffen. "Zehntausende Reisende im Land müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen", sagte eine Bahnsprecherin in Stuttgart.
In Rheinland-Pfalz waren die Regionen um Koblenz und Mainz betroffen. "Es gibt starke Beeinträchtigungen, aber keinen Stillstand", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt. Im Rhein-Main-Gebiet fahre nur noch jede vierte Frankfurter S-Bahn. In Saarbrücken starteten nach Angaben der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zwei IC nach Salzburg und ein ICE nach Dresden nicht. Insgesamt ständen im Saarland 20 Züge in den Bahnhöfen, der Reiseverkehr laufe noch "vernünftig", sagte der GDL-Sprecher.
In Nordrhein-Westfalen ruhte der Bahnverkehr fast überall. Nur vereinzelt rollten noch Züge. "In den großen Hauptbahnhöfen Düsseldorf, Köln, Dortmund, Duisburg und Wuppertal bewegt sich nichts mehr", sagte ein Sprecher der Bahn. Sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr seien von den Warnstreiks der Lokführer betroffen.
Die GDL fordert von der Bahn einen eigenen Spartentarifvertrag, was die Konzernführung bislang kategorisch ablehnt, sowie eine Tarifanhebung bis zu 31 Prozent.
Transnet und GDBA planen weitere Aktionen in Baden-Württemberg und Neumünster. Am Mittag verlagern sich die Warnstreiks nach Hamburg, wo die S-Bahn betroffen sein wird, und nach Seelze in Niedersachsen. Am Dienstagnachmittag soll der Regionalverkehr in Brandenburg von Cottbus nach Berlin von befristeten Arbeitsniederlegungen betroffen sein. Aktionen gibt es den Angaben zufolge zudem noch einmal in Thüringen, in Köln im Containerbahnhof und in München im Regio-Werk.
Die Lokführer-Gewerkschaft GDL will den Bahnverkehr in Deutschland gegebenenfalls wochenlang lahm legen. "Wir sind darauf eingestellt, notfalls auch länger zu streiken - wenn nötig über Wochen", sagte Gewerkschaftschef Manfred Schell der "Neuen Presse" in Hannover. Der Bahn-Vorstand müsse sich endlich bewegen und seine Blockade aufgeben, forderte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer.
Schell bekräftigte, dass er auf eigenen Tarifverhandlungen mit der Bahn bestehe - ohne die größere Gewerkschaft Transnet: "Gemeinsam gegen den Arbeitgeber vorzugehen, würde für uns heißen, Schwäche zu zeigen. Deshalb gehen wir den Weg, für den wir uns entschieden haben. Wir bestehen auf einen eigenständigen Tarifvertrag."
Über eine kostenlose Service-Hotline, die unter der Telefonnummer 08000 996633 zu erreichen ist, können sich Kunden der Bahn rund um die Uhr informieren. Aktuelle Informationen sind auch über www.bahn.de/aktuell erhältlich. Außerdem soll zusätzliches Service-Personal auf den betroffenen großen Bahnhöfen für die Information der Reisenden sorgen. Fahrgäste, die an einem Streiktag auf Grund streikbedingter Zugausfälle oder Verspätungen ihre Reise nicht antreten können, haben nach Angaben der Bahn die Möglichkeit, ihre Fahrkarte kostenlos umzutauschen oder sich den Reisepreis erstatten zu lassen.

cv. 4

3. července 2007 v 17:43 | www.nj.cz
1) Das Mädchen vergisst alles sehr schnell.
2) Er trifft Hans.
3) Warum hält der Bus nicht?
4) Er hilft mir dei der Übersetzung.
5) Fährst du auch in die Stadt?
6) Mir gefällt die Hose nicht.
7) Eva läuft zur Bushaltestelle.

slovesa v přítomném čase, cv. 4

3. července 2007 v 17:39 | www.nj.cz
Utvořte správný tvar sloves v závorce, v přítomném čase:
1) Das Mädchen (vergessen) alles sehr schnell.
2) Er (treffen) Hans.
3) Warum (halten) der Bus nicht?
4) Er (helfen) mir bei der Übersetzung.
5) (Fahren) du auch in die Stadt?
6) Mir (gefallen) die Hose nicht.
7) Eva (laufen) zur Bushaltestelle.

čísla v přepisu arabštiny

2. července 2007 v 15:10 | yefftom |  MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
Pro jednoduchý přepis arabštiny se často jako písmena používají čísla, už jsem vše sice uvedl ve článku "přepis arabského písma", pro přehlednost však ještě jednou:
3 = aén (hrdelní "a")
5 = kh (hrčivé "ch")
7 = neznělé h (dyšné h)
víc jich neznám

rozdíly mezi spisovnou arabštinou a dialekty - I. část

1. července 2007 v 20:19 | yefftom |  MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
V první části řeknu něco k výslovnosti, která se v mnohém liší mezi jednotlivými zeměmi.
Písmeno džím (např. jamiil - krásný) se v Egyptě vyslovuje jako "g":
spisovně - jamiil, ajmal; hovorově (egypt) - gamiil, agmal
Dalším rozdílem v egyptské arabštině je písmeno q (např. nataqaabil - setkáváme se), které se vyslovuje jako hamza:
nataqaabil - nata´aabil, maqhaa - ma´haa*
Spisovná výslovnost tohoto q se udržela jen v některých slovech, například "qoraan" (korán).
Dále písmena "th, dh" (např. kathiir - mnohý, mundhu - od) se vyslovuje jako obyčejné t, d:
akthar - aktar, mundhu - mundu, mithla - mitla, haadhaa - haadaa*
Spisovná mezizubná výslovnost se místy udržela v Tunisu a Perském zálivu, ovšem i tam se mnohdy používá t, d.
Podobných výslovnostních pravidel je spousta, někdy se liší oblasti (východ, západ, ...) jindy se liší jednotlivé země. Například v Maroku se často vyslovují emfaticky i písmena "r" a "l". Na jihu Perského zálivu se místy zase místo "k" řiká "č".
* některá slova se řeknou úplně jinak - vše uvádím jako příklad

hermanos pequenos...

1. července 2007 v 11:55 | yefftom
Cada uno quien tiene un hermano o hermana de menos edad, sabrá muy bien de que hablo. Con un hermano pequeno no puede ser día sin estar molestado. Y mi hermano es un buen molestador! No puede hacer ninguna cosa sin mí, ni ir afuera! Por ejemplo, yo digo que voy afuera, sólo al jardín y él dice que le espere... O no quiere comprar nada en la ciudad cuándo yo tampoco quiero. Queriendo ir afuera me molesta que salga con él y cuando yo digo que no quiero se enfada. A veces es muy difícil no matarle... Mi hermano especialmente es una persona terrible. La gente dice que esto se cambiará con el tiempo, pero yo no lo creo - el siempre fue terrible (de su nacimiento). Siendo un chico robaba. El sólo ve le mismo, nunca pensó que otra gente también pueda querer algo. Yo no sé a quién le molestar con mis problemas con mi hermano, pues lo escribo aquí en espanol (para que él no comprenda).
A mi hermano nadie le puede decir ni un consejo - así él cree que pensamos que no sabe nada (después se enfada) y cuando no le dicemos ningún consejo se enfada también... Qué hacer pues?
Tener un hermano de menos edad es lo más terrible que puede ser, por lo menos para mí!!!!! ...Así van a llevar al manicomo :(