Říjen 2007

ex. 25

24. října 2007 v 11:25 | yefftom |  solutions
(1) No, she didn´t (did not).
(2) Yes, he does.
(3) Yes, I do.
(4) No, I haven´t (have not).
(5) Yes, it is.
(6) No, I can´t (cannot).
(7) No, I´m not.
(8) Yes, it has.
(9) Yes, I will.
(10) Yes, I did.

krátké odpovědi, ex. 25

24. října 2007 v 11:23 | yefftom |  exercises
Odpovězte krátce podle vzoru:
vzor: Do you beleive it? > Yes, I do.
(1) Did she tell you everything? > No, …
(2) Does he play computer games? > Yes, ....
(3) Do you have a video camera? > Yes, ...
(4) You haven´t forgotten the vocabulary, have you? > No, ...
(5) Is this your book? > Yes, ...
(6) Can you spell your name in English? > No, ...
(7) Are you having a good day? > No, ...
(8) Has it been translated into the Arabic language? > Yes, ...
(9) Will you pay for it or not? > Yes, ...
(10) Did you go out at the weekend? Yes, ...


10. lekce (první pád; neurčitý člen)

24. října 2007 v 10:51 lekce
Je nejvyšší čas, abychom se naučili první pád v arabštině. Dosud jsme totiž vše říkali bez pádové koncovky, což tedy není úplně správně. V arabštině je několik pádů, začneme prvním pádem, naučíme se neurčitý člen a zopakujeme si určitý člen.
první pád
Pády se podobně jako v češtině značí koncovkami. Koncovka pro první pád je -u. Například:
ﺐﻴﺑﻂﻠﺍ [aţ-ţabību]
ﺕﻳﺒ [baytu]
ﺱﺭﺩﻤﻠﺍ [al-mudarrisu]
Tuto koncovku přibírají i přídavná jména, neboť jak již víme se musí s podstatným jménem shodovat (7. lekce):
ﺭﻴﺒﻜ [kabīru]
ﻞﻴﻣﺠﻠﺍ [al-džamīlu]
Při vokalizaci normálně napíšeme "u" nad poslední písmeno:
(na obrázku jsou slova adž-džayidu, al-bustánu, která již známe)
neurčitý člen
Podobně jako například v angličtině i v arabštině se rozlišuje určitý a neurčitý člen. Naurčitý člen má koncovku -n, která se klade až za pádovou koncovku:
buď: (slovo) - u - n
nebo: al - (slovo) - u
Všimněte si, jak jsem znázornil výše, že určitý člen je opakem neurčitého - určitý člen klademe na začátek slova zatímco neurčitý člen na konec slova, například:
ﻖﺪﻨﻓ [funduqun]
ﻖﺪﻨﻔﻠﺍ [al-funduqu]
Pochopitelně mohou neurčitý člen mít i přídavná jména:
ﺪﻴﻌﺴ [saăīdun]
Spojení prvního pádu s neurčitým členem (-un) se při vokalizaci značí speciální značkou:
(slova na tomto obrázku tedy čtěte: fīlun, kitābun)
O pádových koncovkách viz také:
Nyní, když víte jak se správně tvoří první pád, překládejte tyto věty (řešení je uvedeno níže):
Jsem doktor. Jsem šťastný. Toto je dům. Tamto je zahrada. Toto je žena. Ta žena je šťastná*. Tamto je velký slon. Toto je dobrá kniha.
* V takovémto spojení musí mít podmět člen určitý a přísudek - v tomto případě jmenný přísudek neurčitý člen. Kdyby v tomto případě měli oba určitý člen, překlad by zněl "šťastná žena" a nikoliv "ta žena je šťastná". Tento jev bude ještě uveden později.
Řešení:
´Aná ţabībun. ´Aná sa3īdun. Hāđā baytun. Đālika bustánun. Hāđihi ´imra´atun. Al-´imra´atu sa3īdatun. Đālika fīlun kabīrun. Hāđā kitābun jayidun.
Přepis do naskhi (= arabského písma) mým rukopisem:

ženský rod formální

24. října 2007 v 9:27 | yefftom |  MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
Ženský rod formální je takový, který je v písmu označován znakem ﺓ na konci slov. Tento znak se nazývá "tá marbůta" což znamená "skryté t". Tento znak totiž čteme jako /-at/, i když klasické "t" nepíšeme:
ﺓﺰﻮ [wizzat]
Pochopitelně poté přidáváme pádové koncovky podle daných okolností:
wizzatun, al-wizzatu, wizzatu, wizzatin, al-wizzati atd.
Takto označujeme ženský rod formální. Tento rod můžeme někdy vytvořit ze slov mužského rodu, a dostanou tak význam ženského protějšku:
ﺐﻴﺒﻁ[ţabīb] = lékař
Přidáme ﺓ (tá marbúta - schované t) a význam se přesune do ženského rodu:
ﺔﺒﻴﺒﻁ[ţabībat] = lékařka
Stejně se tovří ženský rod i u přídavných jmen.
Někdy se přídánímﺓ úplně změní význam slova:
ﺐﺘﻜﻤ[maktab] = psací stůl
ale:
ﺔﺒﺘﻜﻤ[maktabat] = knihovna
Kromě ženského rodu formálního (který je tedy tvořen tá marbútou - koncovkou -at) existuje také ženský rod přirozený, o kterém budu mluvit jindy.

ej. 26

23. října 2007 v 17:47 | yefftom |  soluciones
(1) d
(2) a
(3) c
(4) a
(5) d
(6) a
(7) b
(8) c
(9) c
(10) a
(11) c
(12) a
(13) d
(14) b
(15) c
(16) a
(17) d
(18) a
(19) b
(20) d

TEST, úroveň III, cv. 26

23. října 2007 v 17:42 | yefftom |  ejercicios
Vyber jednu z možností a-d (vždy je správná pouze jedna odpověď):
(1) Ayer ………….. a las cuatro de la madrugada.
a) me levanto
b) me levantaba
c) me levantía
d) me levanté
(2) Cuando ………… un estudiante estudiaba mucho.
a) era
b) fue
c) estaba
d) estuve
(3) Por lo menos ……….. aceite o alguna crema para no quemarte.
a) póngate
b) ponse
c) ponte
d) pónete
(4) ¿............ usted darme más carne, por favor?
a) Puede
b) Pueden
c) Podía
d) Puedes
(5) Por las tardes ............... al río .............. cataban muchos pájaros.
a) ibamos - donde
b) ibamos - dónde
c) íbamos - dónde
d) íbamos - donde
(6) Hoy no puedo llegar tarde porque anteayer ............... muy tarde.
a) llegué
b) llegaste
c) llegó
d) llegamos
(7) ¡................... su pasaje de avión! (de usted)
a) Móstrame
b) Móstreme
c) Móstradme
d) Móstrenme
(8) ¿Cómo ……………. tu exámen?
a) pasabas
b) pasasteis
c) pasaste
d) pasábamos
(9) En verano ..................... los vacaciones en la casa de ................. abuelos.
a) pasábamos - nuestra
b) pasamos - nuestras
c) pasábamos - nuestros
d) pasabamos - nuestros
(10) Amigos, ...................., necesito ........ ayudo.
a) ayudádme - su
b) me ayudad - de vosotros
c) ayudadme - os
d) ayudádme - la
(11) ¿A qué hora …………………. los dientes?
a) se lavaste
b) te lavó
c) se lava
d) os lavaron
(12) ¿………………… ustedes en el barco?
a) Viajaron
b) Viajó
c) Viajasteis
d) Viajamos
(13) Nosotros nos siempre ………………. la verdad.
a) dijisteis
b) decíais
c) dije
d) decíamos
(14) Vosotras ………….. siempre tan felices.
a) trabajabais
b) erais
c) hablabais
d) veníais
(15) Hijo mío, ……………. (si quieres) …………. profesor.
a) dílela - al
b) dílela - a el
c) dísela - al
d) dímelo - al
(16) No tengo tiempo, yo nunca ....................... tiempo.
a) tenía
b) tenías
c) tuvo
d) teníamos
(17) El doce de mayo del 2005 ................. a trabajar en este empreso.
a) tuve que
b) pude
c) quise
d) empecé
(18) No señor, no le ………………..
a) busque
b) busca
c) busquemos
d) busquen
(19) ¡……………… mis compañeros!
a) Vaya
b) Vayamos
c) Fuimos
d) Ve
(20) Vosotros lo ……………. perfectamente.
a) traducisteis
b) traduciron
c) traducí
d) tradujisteis

ej. 25

21. října 2007 v 17:36 | yefftom |  soluciones
(1) a
(2) c
(3) b
(4) d
(5) c
(6) a
(7) d
(8) a
(9) b
(10) b
(11) c
(12) c
(13) a
(14) c
(15) d
(16) a
(17) b
(18) c
(19) b
(20) d

TEST, úroveň II, ej. 25

21. října 2007 v 17:30 | yefftom |  ejercicios
Vyber jednu z možností a-d, vždy je platná pouze jedna odpověď.
(1) Por favor, ¿……… decirme dónde ………… el Palacio nacional?
a) puede - está
b) pode - está
c) pode - esta
d) puedes - es
(2) Sí, yo …………. a Marco.
a) conozo
b) conocero
c) conozco
d) conoces
(3) ……….. co mi perro todos los días …….. las seis de la mañana.
a) salo - en
b) salgo - a
c) salgo - en
d) salo - a
(4) Quiero ………… como puedes mandármelo.
a) explicarle
b) explicarnos
c) explicaros
d) explicarte
(5) Si ………….., puedo …………… yo.
a) quieres - hacer
b) queres - comprártelas
c) quieres - comprártelas
d) queres - hacerlo
(6) Ellos siempre …………. que hacer.
a) tienen
b) tenen
c) tenéis
d) tengo
(7) ¿De ………. color es ……… maleta?
a) que - tú
b) que - tu
c) qué - tú
d) qué - tu
(8) Es ……….. no quiero hacerle esperar.
a) que
b) qué
c) quien
d) quién
(9) Puedes ver …………. nubes en ……… horizonte?
a) aquellos - la
b) aquellos - el
c) aquéllos - la
d) aquéllos - el
(10) Y tú, ¿qué …………… tomar?
a) vas
b) vas a
c) a vas
d) ir a
(11) En ................... ciudad ……………. muchos cines.
a) nuestra - son
b) nuestra - están
c) nuestra - hay
d) nuestra - haben
(12) ¿Puedes …………… tu diccionario? Te lo devolvemos el jueves.
a) prestarme
b) prestarte
c) prestarnos
d) prestaros
(13) No ………….. como se llama la hija de Maria.
a) sé
b) se
c) sabo
d) conozco
(14) No ……… gusta que por las noches hay mucho ruido en ……… calles.
a) te - la
b) me - los
c) le - las
d) os - el
(15) Como dice el ………., los vientos de Guadarrama no ……….. una vela, pero matan un hombre.
a) refran - encienden
b) refrán - encienden
c) refran - apagan
d) refrán - apagan
(16) ………… qué quieres explicar.
a) Díme
b) Di me
c) Di-me
d) Dézeme
(17) ………., por favor, ………. dónde está el museo del Prado.
a) Oye - dígame
b) Oiga - dígame
c) Oiga - díme
d) Oiga - diga-me
(18) Tú - habla, usted - …………….
a) hablad
b) hablemos
c) hable
d) hablen
(19) Pedro, ¡……………. una carta para mí!
a) escribo
b) escribe
c) escriba
d) escribéis
(20) ……… trade .................... un poco antes de …….. ocho.
a) Este - veno - las
b) Esta - vengo - la
c) Estos - vengo - los
d) Esta - vengo - las

první pád, určitý a neurčitý člen

20. října 2007 v 12:48 | yefftom |  MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
V arabštině existuje skloňování - podobně jako v češtině. Na rozdíl od češtiny má ale arabština dva členy - určitý a neurčitý (podobně jako angličtina, němčina, španělština, …).
Koncovka prvního pádu je -u:
bayt-u (dům)
wazír-u (minitr)
dík-u (kohout)
dadžádžat-u (slepice)
Pokud tedy řekneme "bayt" neurčíme tím pád. Jakmile řekneme "baytu" znamená to dům (v prvním pádě).
Neurčitý člen se za pádovou koncovku a má tvar -n:
bayt-u-n (nějaký dům)
wazír-u-n (nějaký ministr)
dík-u-n (nějaký kohout
dadžádžat-u-n (nějaká slepice)
Tam je nějaký kohout. Hunák díkun.
Spojení prvního pádu s neurčitým členem (koncovka -un) se při vokalizaci značí speciálním znakem ٌ
ﺪﻴﻚٌ
Toto je ukázka vokalizace slova "díkun" - jak vidíte, první pád v neurčitém členu je zde naznačen speciální značkou nad písmenem "k".
Určitý člen má tvar al-, který se ale klade před slovo:
al-bayt-u (dům)
al-wazír-u (ministr)
Tam je ten ministr. Hunák alwazíru.
POZOR!
Před tzv. slunečními písmeny se "l" z určitého členu asimiluje - tzv. že přejímá výslovnost tohoto písmene:
al-díku [ad-díku]
Sluneční písmena jsou:
ﺖ ﺙ ﻂ ﺪ ﺫ ﺲ ﺹ ﺵ ﺯ ﻅ ﺮ ﻞ ﻥ ﺾ
V písmu zachováme "l", pouze ve výslovnosti se toto "l" přizpůsobí dané sluneční souhlásce:
ﺲﻣﺷﺍ [aš-šamsu]

ej. 24

20. října 2007 v 11:58 | yefftom |  soluciones
(1) c
(2) b
(3) d
(4) c
(5) a
(6) d
(7) d
(8) a
(9) c
(10) b
(11) c
(12) b
(13) a
(14) d
(15) b
(16) d
(17) a
(18) c
(19) a
(20) d

TEST, úroveň I, ej. 24

20. října 2007 v 11:52 | yefftom |  ejercicios
Vyberte jednu z možností a-d:
(1) Buenos días, ¿cómo .................. usted?
a) estás
b) estamos
c) está
d) estoys
(2) ¿........... dónde eres?
a) Por
b) De
c) Sin
d) O
(3) Él ................ Rodríguez.
a) llama
b) se llamas
c) te llama
d) se llama
(4) ............. estudiante, .................. la historia.
a) soy - esudias
b) estoy - estudio
c) soy - estudio
d) es - estudiáis
(5) La madre .......... Pepe es cajera.
a) de
b) cuándo
c) por
d) bajo
(6) Nosotros todos ................... español.
a) habla
b) sabéis
c) puedes
d) hablamos
(7) La botella ......... en ...... mesa.
a) es - el
b) es - la
c) está - el
d) está - la
(8) .......... coche ......... grande.
a) mi - es
b) el - está
c) nuestro - eres
d) mi - está
(9) Mi padre es ..............
a) cocinera
b) el cocinera
c) cocinero
d) la cocinero
(10) ¿Dónde ............... vosotras?
a) vives
b) trabajáis
c) son
d) estudio
(11) ........ llamo Pedro, soy ......... Argentina.
a) Te - de
b) Me - sin
c) Me - de
d) De - me
(12) ............ taxista ahora no trabaja.
a) la
b) el/la
c) el
d) lo
(13) ........ profesora nos enseña.
a) la
b) el
c) el/la
d) lo
(14) ¿Cómo se ................. la palabra "sano" en checo?
a) escribo
b) escribes
c) escriba
d) dice
(15) .......... lado ............ edificio está un estanco.
a) a el - de el
b) al - del
c) al - d´el
d) a´l - del
(16) ¡Buenos días! lacontesta: .......................
a) Sí, buenos.
b) Tambén.
c) Buenos días también.
d) Muy buenos.
(17) Sí, tenga. la contesta: ........................
a) gracias
b) ten
c) gracia
d) de acuerdo
(18) Ustedes ................. muy ..................
a) es - amable
b) son - amable
c) son - amables
d) están - amables
(19) La lengua española es muy ...............
a) bonita
b) bonitas
c) bonito
d) bonitos
(20) Los estudiantes del español son muy ...............
a) buena
b) buenas
c) bueno
d) buenos

ej. 23

7. října 2007 v 9:54 | yefftom |  soluciones
(1) la profesora vieja
(2) la alumna nervosa
(3) la panadera buena
(4) la actriz perfekta
(5) la estudiante inteligente
(6) la madre mala
(7) la locutora nueva
(8) la cantante loca
(9) la hablante nativa
(10) la turista interesente
(11) la taxista jóven

přechylování, ej. 23

7. října 2007 v 9:50 | yefftom |  ejercicios
Utvořte ženský rod z těchto spojení:
(1) el profesor viejo
(2) el alumno nervioso
(3) el panadero bueno
(4) el actor perfecto
(5) el estudiante inteligente
(6) el padre malo
(7) el locutor nuevo
(8) el cantante loco
(9) el hablante nativo
(10) el turista interesante
(11) el taxista jóven

ex. 24

6. října 2007 v 17:31 | yefftom |  solutions
twenty-five
thirty-three
one hundred and fifty-six
one thousand two hundred and forty-eight
six thousand seven hundred and ninety-nine
four
seventy thousand eight hundred and fifty-six
two point three three six
three hundred fifty-six million seven hundred eighty-nine thousand four hundred and sixteen
five hundred point three oh six
two million one hundred fifty six eight hundred and seventy-seven
eleven
two thirds
six fourths
one second
five sevenths
eight squared
eight thousand six hundred and forty-five squared

číslice - psaní, ex. 24

6. října 2007 v 17:26 | yefftom |  exercises
Napiš číslice:
25
33
156
1 248
6 799
4
70 856
2.336
353 789 416
563.306
2 156 877
11
2/3
6/4
1/2
5/7
82
8 6452

slovesa, která se nepoužívají v průběhovém čase

6. října 2007 v 12:21 | yefftom |  ~ENGLISH~
V angličtině jsou některá slovesa, která se nikdy nepoužívají přítomném průběhovém čase a nebo jen za některých okolností.
Mezi slovesa, která se nikdy nepoužívají v průběhovém čase, patří například:
to love, to hate, to beleive, to want
I hate her for that.
I want a new car.
I love this time.
I beleive in God.
Složitější jsou slovesa, která se v průběhovém čase mohou použít jen někdy - za některých okolností.
to see
Pokud máme toto sloveso ve významu "vidět", nikdy se nepoužívá v průběhovém čase.
I can see somebody digging in clay.
Navíc všechna slovesa smyslového vnímání musíme vyjádřit pomocí "can":
I can hear something strange.
Can you feel it, too?
apod.
Jestliže sloveso "to see" napíšeme bez "can", má význam "chápat, rozumět" a také se nikdy nepoužívá pro průběhový čas:
Ah, I see. Á, chápu.
Poslední možnost je význam "setkat se" s někým. V takové větě může být "to see" použito v průběhovém čase:
She´s seeing her doctor. Je u doktora.
to have
V klasickém významu "mít" se nikdy nepoužívá v přítomném čase:
I have a glass.
Pak ale máme případy, kdy se může použít v průběhovém čase. Jde o případy typu "to have breakfast" - snídat, "to have shower" - sprchovat se, "to have bath" - koupat se, "to have lunch" - obědvat, "to have dinner" - večeřet, "to have a good time" - mít se dobře, aj.
I´m just having shower. Právě se sprchuju.
We´re having a good time here. Máme se tu dobře.
to think
Ve významu "myslet" - mít názor se nikdy nepoužívá v průběhovém čase:
I think she´s nice.
Pokud je ale ve významu "přemýšlet" - o někom, o něčem, tak může být i v průběhovém čase:
I´m thinking of that nice trip.
to look
Opět jsou zde dva hlavní významy. Pokud vyjadřujeme, že něco nějak vypadá (obvykle se k look pojí ještě like - look like), nepoužíváme průběhový čas:
It looks like old.
Ale ve významu "koukat" můžeme použít i průběhový čas:
It´s looking at us.

arabština zdarma ke stáhnutí

6. října 2007 v 11:26 | yefftom |  MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
Zde si můžete stáhnout zdarma výukový program pro arabštinu. Skládá se sice jenom ze slovíček a některých vět (gramatiku jsem zatím nikde neviděl). Ale je to zcela zdarma a není to limitováno časem pro používání. Navíc si později můžete stáhnout nové listy. Kromě arabštiny si můžete vybrat z dalších 62 jazyků.

9. lekce (zdvojení, ukazovací zájmena hádhá, hádhihi, dhálika, tilka)

6. října 2007 v 11:00 lekce
V deváté lekci si řekneme něco více k vokalizaci.
zdvojení + a / i
Jak se při vokalizaci značí zdvojení již víme, nyní se však naučíme, když máme kombinaci zdvojení a samohlásek "a" nebo "i". Známe slovíčko ﺱﺭﺪﻤ (učitel). Zde máme zdvojené r a k tomu ještě samohlásku "i" - /mudarris/. V běžné arabštině při psaní nemusíme nic řešit, neboť se vokalizace nepoužívá. Přesto je ale dobré to znát. Zdvojení + "i" značíme šaddou a POD ní napíšeme fathu:
Podobně se píše zdvojení + "a", kdy ale fathu píšeme NAD šaddu.
tento, tato, tamten, tamta
Rod a číslo rozlišujeme u těchto ukazovacích zájmen. Nepřibírají se zde ale žádné koncovky pro ženský rod a množné číslo:
TENTO
pro mužský rod: ﺎﺫﻫ /hádhá/
Všimněte si, že zde nepíšeme dlouhé "á".
pro ženský rod: ﻩﺫﻫ /hádhihi/ (=TATO)
Ani zde nepíšeme dlouhé "á".
TAMTEN
pro mužský rod: ﻚﻟﺗ /tilka/
pro ženský rod: ﻚﻟﺫ /dhálika/ (=TAMTA)
Ve slovech hádhá, hádhihi a dhálika se nepíše dlouhé "á", místo něj se píše tzv. malý svislý alif nad písmenem (pouze při vokalizaci):
Tento svislý alif se píše i nad jinými slovy, která se později naučime. V běžných textech bez vokalizace na něj samozřejmě nenarazíme, neboť jak jsem již řekl, použivá se pouze ve vokalizovaných textech. Čte se jako dlouhé "á".
nová slovíčka
ﺭﻴﺧﻠﺍ ﺀﺎﺴﻤ /masá´ al-5air/ dobrý večer
ﻚﺗﻟﻴﻠ ﺖﺑﺎﻁ /t.ábat laylatuk/ dobrou noc
ﺪﻴﻌﺴ /sa3íd/ šťastný
ﻦﻴﺯﺤ /7azín/ smutný
ﻦﻳﺃ /´ayna/ kde
ﻦﻤ /min/
ﻦﻳﺃ ﻦﻤ /min 'ayna/ odkud
ﺖﻧﺍ /anta/ ty (pro muže)
ﺖﻧﺍ /anti/ ty (pro ženu)
Já jsem z… ... ﻦﻤ ﺎﻧﺃ
Ty jsi z… … ﻦﻤ ﺖﻧﺍ
dosaďte i on/ona/oni/ony je (jsou) z…
Všimněte si, že v těchto větách nepoužíváme sloveso "být".
Dobré ráno, jmenuju se Abdul. Jsem učitel. Jsem z Egypta. Jsem šťastný, nejsem smutný. Toto je můj dům. Tamto je moje zahrada.
.ﻲﻧﺎﺘﺴﺑ ﻚﻟﺗ .ﻲﺘﻴﺒ ﺎﺬﻫ .ﻦﻴﺯﺤ ﻻ ﺎﻨﺃ ﺪﻴﻌﺴ ﺎﻨﺃ .ﺮﺻﻤ ﻦﻤ ﺎﻨﺃ .ﺲﺮﺪﻤ ﺎﻨﺃ .ﻞﺪﺑﺍ ﻲﻤﺴﺍ ﺮﻴﺧﻠﺍ ﺡﺎﺑﺴ
Ahoj, jak se máš?
Mám se dobře, a ty?
Mám se dobře, jsem šťastný.
ﻚﻟﺤ ﻑﻴﻜ ﺎﺑﺤﺭﻤ
ﺖﻨﺍﻭ ﺮﻴﺨﺒ ﺎﻨﺍ
.ﺪﻴﻌﺴ ﺎﻨﺍ ﺮﻴﺨﺒ ﺎﻨﺍ

8. lekce (pozdravy, fráze)

5. října 2007 v 17:12 lekce
V osmé lekci trochu opustíme gramatiku a řekneme si spíše pozdravy, hlavní fráze apod.
Arabština má spoustu výrazů pro pozdravy, je na ně skutečně bohatá, když k tomu ještě připočtete hovorové výrazy, máme velmi bohatý jazyk.
ahoj
Často používaným výrazem pro "ahoj" je ﺎﺑﺤﺭﻤ - čteme [mar7aban někdy: mar7aba]. Tento výraz říkají většinou nemuslimští Arabové (ne každý Arab musí být muslim a naopak!). Muslimové používají univerzální pozdrav ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻢﻼﺴﻟﺍ - čteme [as-salámu 3aliykum častěji: 3aleykum]*. Odpověď na tento pozdrav je otočení těchto dvou slov, tedy: ﻢﻼﺴﻠﺍ ﻢﻜﻴﻟﻋ [3ali(e)ykumu s-salám]. Aby toho nebylo málo, tak se často jako taková nepřesná zkrácenina používá jenom ﻢﻼﺴ [salám].
ﺎﺒﺤﺮﻤ
ﻢﻜﻴﻟﻋ ﻢﻼﺳﻠﺍ
odpověď: ﻢﻼﺳﻠﺍ ﻢﻛﻴﻠﻋ
ﻢﻼﺴ
jmenuju se…
V arabštině se neříká doslovně "jmenuju se" ale "jméno moje".
Jmenuju se…
…ﻲﻤﺴﺍ [ismí]
jméno = ﻢﺴﺍ [ism]
moje = koncovka -í
Další ze zvláštností arabštiny je, že nepoužívají samostatná slova pro "moje" "tvoje", ale používají koncovky, které se spojí s daným slovem. Koncovka pro "můj, moje, ..." je /-í/. Proto zde máme /ismí/, což tedy není nic jiného než /jménomoje/.
jak se máš?
Nejčastěji používaná fráze vůbec je: ﻚﻟﺤ ﻑﻴﻜ [kayf 7aluk]. V hovorovější arabštině se často říká [kíf 7alak]. V písmu to však nerozlišíme - neboť jak již víte, krátké samohlásky se nezaznamenávají a /í/ je totožné s /y/.
mám se dobře
Doslovně arabština říká "já v dobru, já v pořádku". Pro mám se dobře se běžně používá ﺮﻴﺨﺒ ﺎﻨﺃ [´aná bi5air]. Slovíčko /´aná/ již známe, druhé slovíčko /bi5air/ lze rozložit na dvě části. První část /bi/ a druhou část /5air/. Ta druhá část totiž znamená "dobro". První část znamená "v". Máme také například pozdrav "dobré ráno", kde se /5air/ také vyskytuje:
dobré ráno: ﺮﻴﺨﻠﺍ ﺡﺎﺒﺴ [sabá7 al-5air] dosl. Jitro dobra.
*5 = ﺥ
7 = ﺡ