Červenec 2008

2. lekce (určitý člen, přítomný čas sloves, způsobová slovesa, fráze)

2. července 2008 v 19:12 | Katka M. |  lekce norštiny
Leksjon to
Podstatná jména - určitý člen
-připojuje se za podstatné jméno jako koncovka.
-rozlišují se tři rody: -en pro rod mužský, -a pro rod ženský, -et pro rod střední
-používá se, když mluvíme o věcech nebo osobách a víme přesně, které to jsou ( byli už zmíněny, známé ze souvislosti)
-často je podstatné jméno v určitém tvaru po předložce.
příklad: en avis - avisen,
ei / en mor - moren / mora - oba tvary jsou možné, ženský rod se však používá jen v některých norských krajích. (samozřejmě mu ale všude rozumí)
en jobb - jobben
en resepsjon - resepsjonen
et universitet [üniværšite:t] - universitetet
et bibliotek [bibliutek] - biblioteket
u slov zakončených -m se koncová souhláska zdvojuje.
et hjem - hjemmet [jem:e] - domov
-procvičování :
Nová podstatná jména- napište všechny v určitém tvaru:
en gjest [jest] - host
en frukt [frükt] - ovoce
ei / en tid [ti: (d)] - čas
en ski [ši:] - lyže
et råd [ro:d] - rada
en dag [da:g] - den
en måned [mo:n(e)d] - měsíc
en fotball [futbal] - fotbal
en kaffe [kaf:e]
en konsert [konsært]
en bakke [bak:e] - kopec
en bekk [bek] - potok
et land [land] - země, stát
Slovesa - přítomný čas
- minule jsme si řekli jak se tvoří ( koncovkou -er) , takže to procvičíme a podíváme se na vyjímky.
Nová slovesa - uveďte v přítomném čase a zkuste vytvořit věty.
arbeide - pracovat ( = jobbe - mají stejný význam)
bli - stát se
bringe - přinést
kjøpe - koupit
komme - přijít, přijet
koste - stát (cena)
drikke - pít
spise - jíst
kjøre - řídit (auto) Jeg kjøre en bil - Řídím auto.
gi - dát
- jít
- dostat
lære - učit se
betale - platit
selge - prodat
sove - spát
løpe - běžet
si - říct
se - vidět
sitte - sedět
snakke - mluvit
forstå - rozumět
lage - připravit
ligge - ležet
skrive - psát
begynne - začít
spille - hrát
Způsobová slovesa - je to v podstatě samostatná skupina sloves protože v norštině se chovají úplně jinak než všechny ostatní slovesa. Způsobová slova se pojí s infinitivem významového slovesa bez částice å.
Jeg vil gå på tur. - chci jít na výlet.
Du behøver ikke lese boka. - Nemusíš číst tu knihu.
Kan du lage en frukt? - Můžeš připravit ovoce?
-ke způsobovým slovesům se ještě vrátíme.
Nepravidelná slovesa - jen několik významových sloves, ke kterým nepřidáváme koncovku, naopak odtrhneme koncové -e.
příklad:
gjøre - gjør - dělat
vite - vet - vědět, znát
spørre - spør - ptát se
A nemůžu si odpustit FRÁZE:
Hyggelig å treffe deg. - Ráda vás poznávám.
Jeg har mye å gjøre - Mám hodně práce.
Jeg har lyst til å lese. - Mám chuť na čtení.
Jeg har tid til å lese. - Mám čas na čtení.
Tak myslím, že dneska by to stačilo. Příště zase přijdu s nějakým procvičováním. A jelikož se tady objevilo strašně moc nových sloves tak další části nebou další lekce ale spíš si vždycky vezmu nějakou skupinku sloves které mají něco společného a naučím vás nějaký slovíčka J