Srpen 2008

ser

15. srpna 2008 v 13:28 | yefftom |  los verbos irregulares
ser (siendo, sido)
Sloveso SER je velmi nepravidelné.
Přítomný čas prostý:
soy
eres
es
somos
sois
son
Yo soy Javier. ¿Quién eres tú? Ellos son estudiantes. Ella no es muy fuerte. Este es mi padre.
Spojovací způsob přítomného času:
sea
seas
sea
seamos
seáis
sean
Quiero que sea más fuerte. Ojalá sean españoles. No quiere que seamos …
Minulý čas dokonavý:
fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron
¿Adónde fuiste ayer? Ayer no fui a la escuela. No sé adonde fueron.
Souminulý čas:
era
eras
era
éramos
erais
eran
Cuando era pequeño… Tú siempre eras bajo.
Spojovací způsob souminulý:
fuera, fuese
fueras, fueses
fuera, fuese
fuéramos, fuésemos
fuerais, fueseis
fueran, fuesen
Si no fueras tan loco. Siento que fuese sólo una vendedora.
Rozkazovací způsob:
sea
seamos
sed
sean
no seas
no sea
no seamos
no seáis
no sean
Ostatní tvary jsou pravidelné:
seré, serás, será, …

ir

15. srpna 2008 v 13:27 | yefftom |  los verbos irregulares
ir (yendo, ido)
přítomný čas prostý:
voy
vas
va
vamos
vais
van
Voy a la escuela. Él no va conmigo. Nosotras vamos a la iglesia.
spojovací způsob přítomný:
vaya
vayas
vaya
vayamos
vayais
vayan
No quiero que vayas conmigo. Siento que vayan también!
minulý čas prostý:
fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron
Ayer no fui a la escuela. No sé adonde fueron. Fuimos a ver.
spojovací způsob souminulý:
fuera / fuese
fueras / fueses
fuera / fuese
fuéramos / fuésemos
fuerais / fueseis
fueran / fuesen
Si no fuera contigo, … Nadie sabe porque fuesen allá.
rozkazovací způsob:
ve
vaya
vayamos
id
vayan
no vayas
no vaya
no vayamos
no vayáis
no vayan
Ve te de aquí. No te vayas de aquí.
Vayamos al bosque. No vayamos al bosque.
------------------------------------------------------
Ostatní tvary jsou pravidelné:
iba, ibas, …
iré, irás, …

andar

15. srpna 2008 v 13:22 | yefftom |  los verbos irregulares
andar (andando, andado)
Sloveso "andar" (jít pěšky, pocodovat, kráčet) má nepravidelný minulý čas a všechny tvary od něj odvozené:
minulý čas prostý:
anduve
anduviste
anduvo
anduvimos
anduvisteis
anduvieron
¿Adónde anduviste ayer con mi amigo?
spojovací způsob souminulý:
anduviera / anduviese
anduvieras / anduvieses
anduviera / anduviese
anduviéramos / anduviésemos
anduvierais / anduvieseis
anduvieran / anduviesen
Si no anduvieses allá con tu padre...
-------------------------------------------------------
Ostatní tvary jsou pravidelné:
ando, andas, anda, ...
ande, andes, ande, ...
andaba, andabas, andaba, ...
andaré, andarás, andará, ...
anda, andad, ...

zvířata

15. srpna 2008 v 13:17 | yefftom |  slovníček