Listopad 2008


vyjadřování záporného budoucího času

29. listopadu 2008 v 15:14 | yefftom يافطوم |  MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
Podobně jako existuje více způsobů pro vyjádření záporného minulého času, existuje i více způsobů pro vyjádření záporného budoucího času. Obecně se budoucí čas tvoří z imperfekta částicí "sa, sawfa" před imperfektem. Máme tedy dvě základní možnosti, jak vyjádřit budoucí čas v záporu…

zápor pomocí "sawfa lá + indikativ"
Jednodušší tvoření záporného budoucího času je pomocí částic SAWFA LÁ (z nichý sawfa značí budoucí čas a zápor) před indikativem imperfekta. Příklady:

nebudu psát - SAWFA LÁ AKTUBU - سوف لا اکتب
nevstane - SAWFA LÁ JAQÚMU - سوف لا یقوم
neroztřískáme - SAWFA LÁ NUKASSIRU - سوف لا نکسر
nebudou prosit - SAWFA LÁ JARDŽÚNA - سوف لا یرجون

zápor budoucího času pomocí "lan + subjunktiv"
Toto je druhý způsob, často považovaný za správnější… Před subjunktiv imperfekta dáváme částici LAN. Příklady:

nebudu psát - LAN AKTUBA - لن اکتب
nevstane - LAN JAQÚMA - لن یقوم
neroztřískme - LAN NUKASSIRA - لن نکسر
nebudou prosit - LAN JARDŽÚ - لن یرجوا

Více příkladů tohoto způsobu najdete tady: http://jefftom.blog.cz/0810/lan-subjunktiv-zaporny-budouci-cas

vyjadřování záporného minulého času

29. listopadu 2008 v 14:41 | yefftom يافطوم |  MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
Záporný minulý čas můžeme vyjádřit dvěma hlavními způsoby. A to buď částicí "má" s perfektem nebo částicí "lam" s apokopátem imperfekta. Tedy…

záporný minulý čas pomocí "má + perfektum"
Tento způsob se nám může zdát logičtější, neboť přibližně odpovídá českému tvoření minulého záporného času. Jednoduše místo "napsal" řekneme "nenapsal". Přidáváme tedy záporku před perfektum (minulý tvar) slovesa, například:
nenapsal - MÁ KATABA - ما کتب
neseděli - MÁ DŽALASÚ - ما جلسوا
nebyl jsem svědkem - MÁ ŠAHIDTU - ما شھدت
nevynalezla - MÁ ICHTARA3AT - ما اخترعت
nevytvořil - MÁ CHALAQA - ما خلق

záporný minulý čas pomocí "lam + apokopát"
Toto už se může zdát méně logické, protože pro záporný minulý čas používáme imperfektum, které se většinou používá pro přítomný čas. Toto je ale jeden z příkladů, že imperfektum není to samé jako přítomný čas. Arabština není indoevropský jazyky a tak spousta věcí jednoduše neodpovídá českým obdobám. Druhým způsobem, jak vyjádřit záporný minulý čas je částice LAM před apokopátem imperfekta (tvoření zde: http://jefftom.blog.cz/0810/indikativ-subjunktiv-apokopat-imperfekta-tvoreni). Příklady:
nenapsal - LAM JAKTUB - لم یکتب
neseděli - LAM JADŽLISÚ - لم یجلسوا
nebyl jsem svědkem - LAM AŠHAD - لم اشھد
nevynalezla - LAM TUCHTARI3 - لم تخترع
nevytvořil - LAM JACHLUQ - لم یلخق

Podívejte se ještě na tyto dvojice vět (každá dvojice znamená totéž):
Nerozuměl jsem lekci. Má fahimtu ad-dars. Lam afham ad-dars.
ما فھمت الدرس، لم افھم الدرس
Nevrátili jsme se ráno. Má radža3ná fi aS-Sabá7. Lam nardži3 fi aS-Sabá7.
ما رجعنا في الصباح، لم نرجع في الصباحzáporný rozkazovací způsob

29. listopadu 2008 v 14:22 | yefftom يافطوم |  MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
Záporný rozkazovací způsob (nepiš, nemluv, nedělej…) se tvoří zápornou částicí "lá" a slovesem v apokopátu imperfekta. Pokud nevíte, jak se tvoří apokopám sloves, tak se podívejte sem: http://jefftom.blog.cz/0810/indikativ-subjunktiv-apokopat-imperfekta-tvoreni. Když chceme říct "Nepiš!", použijeme částici "lá" (=ne) a "piš" v apokopátním tvaru, tedy "taktub". Výsledek - lá taktub = nepiš. Doslova tedy v arabštině říkáme "Nepíšeš! Nemluvíš!"… Příklady:
nepiš LÁ TAKTUB لا تکتب
nepiš (holce) LÁ TAKTUBÍ لا تکتبي
neposlouchej LÁ TASMI3 لا تسمع
neposlouchej (holce) LÁ TASMI3Í لا تسمعي
nechoďte LÁ TAĐHABÚ لا تذھبوا
nechoďte (holkám) LÁ TAĐHABNA لا تذھبن
nepijte (vy dva) LÁ TAŠRIBÁ لا تشربا
nejez LÁ TA´KUL لا تأکل
nejez (holce) LÁ TA´KULÍ لا تأکلي
nejezte LÁ TA´KULÚ لا تأکلوا
nejezte (holkám) LÁ TA´KULNA لا تأکلن
nejezte (vy dva, vy dvě) LÁ TA´KULÁ لا تأکلا

Nevracej se do mého domu! Lá tardži3 ilá bajtí! لا ترجع الی بیتي
Nehrajte si s nožema! Lá tal3abú ma3 as-sakákín! لا تلعبوا مع السکاکین
Neodcházej (holce)! Lá tachridží! لا تخرجيzákladní předložky

16. listopadu 2008 v 14:45 | yefftom یافطوم イェフトムефтом |  EGYPTSKÁ ARABŠTINA
Některé předložky se krásně podobají těm ve spisovné arabštině:
mezi = bajn (spisovně - bajna)
nad = fo (spisovně - fawqa)
v = fi (spisovně - fí)
vedle = ganb (spisovně - džánib min)
pod = taHt (spisovně - taHta)
naproti = uddám
za = wara (spisovně - wará´a)
na = 3ala (spisovně - 3alá)

Příklady:
it-tilifizjón ganb il-báb (televize je vedle dveří)
ana wara l-báb (jsem za dveřmi)
iš-šibbák uddámna (okno je před námi)
il-faraH fi S-Sajf (svatba je v létě)
is-sirír bajn il-kursi wu r-rádjo (postel je mezi židlí a rádiem)
huwwa 3ala t-tarabajza (je na stole)

Je fajn, že v egyptské arabštině nemusíme řešit druhý pád - nemusíme slova po předlžkách skloňovat, kdežto ve spisovné musíme po předložkách dávat druhý pád.